Grunde på vej mellem Assensvej og Møllegyden

Tidligere i marts var der orienteringsmøde om de kommende Bakkehuse mellem Assensvej og Møllegyden i Aarup.

Udvalgsformand Dan Gørtz pointerede, at der i Aarup mangler mindre boliger trods de fine initiativer på Cederfeldsgade og ved Humlehyttegrunden og den tidligere Arkaden m.fl. Så hele planen for ”Aarup Syd” med 14 nye boligområder og 350 eller flere boliger vil for alvor styrke by og lokalområde.

Bakkehusene vil alle få udsigt mod sydvest pga. hældningen, idet der er terrænforskelle på mellem 14 og 22 meter i området. Der vil komme små grønne arealer mellem husene, og der vil samtidig pga. afvandingen komme små lokale søer. Planen er i høring frem til 26./3.

Hele trekanten vil kunne bebygges med 29 parcelhuse (grunde på 700 – 1.200 m2) og hele 83 lave tætte boliger. Sidstnævnte beslaglægger i gennemsnit 400 m2 grund. Mod nordvest kommer der et ret stort regnvandsbassin, der vil afvande boligområdet, og det vil samtidig give et nyt rekreativt område for befolkningen. Søen får formentlig permanent vandspejl.

I den grønne kile mod Skydebjerg vil der på små bakker kunne plantes egetræer, der så fortsat vil kunne adskille Skydebjerg og ”Skydebjerg Mark” (Aarup). Se mere på lokalplan 2.1-5 – Bakkehusene i Aarup

I det kommende parcelområde vil der være ret frit valg mellem forskellige byggematerialer, taghældning
m.v. Der skal dog være 3 meter til skel, og det giver brede ”kig” ned i mellemrummene. Der bliver dog
begrænset højde på rækkehuse og parcelhuse længst mod vest, så alle får udsigt.

Der vil komme friarealer med ekstensiv pleje og klippede stier. På hver grund kan drivhuse og hytter m.fl.
max kunne udgøre 20 m2 i alt. På parcelhusgrundene kan der bebygges med 40% – altså plads til garage
m.v. Der regnes med endelig vedtagelse i april eller maj. Høringssvar senest 26./3.

Der bliver indkørsel til hele området fra rundkørslen på Assensvej, og det er planen at lukke den nordlige
ind- og udkørsel mellem Ørsbjergvej og Møllegyden af hensyn til trafiksikkerheden. Hele området bliver
således lukkede vænger.

De indre arealer skal passes af grundejerforeningen, mens kommunen laver gadebelysning.
Se mere på www.assens.dk – lokalplan 2.1-5 – Bakkehusene i Aarup

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.