Valgfag på Aarupskolen (3)

Valgfaget innovation og iværksætteri
Aarupskolens valgfag ”innovation og iværksætteri” er også et af skolens mange valgfag. Faget tilstræber at give eleverne mulighed for at handle som entreprenører i bred forstand og for at tro på deres egne muligheder generelt. Og det skal samtidig forbedre deres egne handlemuligheder, personlige indstilling, kreativitet og omverdensforståelse. Faget er samtidig en god forberedelse til ungdomsuddannelserne og formentlig også til livet derefter.

Og faget samarbejder med det blå gymnasium i Glamsbjerg, hvor to hele arbejdsdage vil foregå. Inden da vil eleverne have anvendt idegenereringsværktøjer og gjort klar til iværksættermessen.

Undervisningen afsluttes med et længere merkantilt forløb, der gerne skulle øge den kommercielle/forretningsmæssige forståelse, og omdrejningspunktet er konkret handling, der fører frem til et eller flere konkrete projekter.

I faget bør den mundtlige kommunikation styrkes, og IT indgår helt selvfølgeligt.

I år er Michael Sørensen lærer i valgfaget, og han formulerer fagets indhold i nogle mere jordnære spørgsmål, fx:
Hvordan får man den gode ide?
Hvordan starter men sin egen virksomhed?
Hvad kunne man fx lave i et tomt lokale i byen?
Hvorfor har man ikke en McDonalds i byen?

Et konkret projekt, som eleverne lige nu arbejder/har arbejdet med er flg.: Hvordan får man mere gang i skinnecyklerne mellem Tommerup og Assens?

Eleverne har også arbejdet med turisme i Assens Kommune, og det er jo ikke uvæsentligt i en tid, hvor oplevelsesøkonomi spiller en stadig større rolle i uddannelse og samfund.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.