Tingkær om branding af Aarup (2): De hengemte naturperler

For nogle dage siden bragte vi en artikel om Erling Tingkærs syn på branding af Aarup, og her uddyber han sine synspunkter nærmere.

Han starter ved Vandværksvej og den nordlige indkørsel til jernbanestationen. Når man kommer til dette sted fra nord, har man lige nydt Erholm og alléen, og så kan man krydse åen stort set uden at opdage den, fordi træerne skjuler den. Af og til har der ligget gamle cykler dernede, og den minder mest op en kanal på dette sted. Samtidig fylder autoværnet meget, og skiltet er skjult.

Der hvor åen løber under Åvej ved stationen, er den også trist at kigge på – naturen er elimineret – og ikke den store gevinst for byen, som den burde være. Fra Tårnborg og hen mod viadukten er åen næsten ikke at se, og ved træbroen er de store rør ikke særligt skønne at se på. Mon de kan skjules, hvis de da ellers har en funktion?

Når man går fra vandrehjemmet og ned mod åen, er der kun en alt for ringe skiltning, og den er upræcis, og samtidig er skilte og lamper skæve, forsømte eller næsten skjulte. Fra vandrehjemmet burde der være en tydelig skiltning mod de potentielle herligheder.

Mange steder i parken er der store flotte karaktertræer, men andre steder er den groet for meget til, og samtidig ligger der store flisbunker, der fx kunne bruges til at gøre stierne mere lige eller stabile, så ældre mennesker kan gå der uden at glide.

Vest for Aarup er åen meget flottere, især efter Vestergade 40, og hverken Rom eller Aarup blev bygget på én dag, men alle gode forandringer starter med ideerne, mener Erling.

Interview ved H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.