Mindeord om Henning Jensen, Skydebjerg, byrådsmedlem, Assens Byråd

Det er med chok og stor sorg, vi fik meddelelsen om at byrådsmedlem Henning Jensen, Skydebjerg, pludselig døde natten mellem lørdag og søndag.

Henning Jensen, der med sin umiskendelige vestjydske accent og lune humor, er opvokset på Vardeegnen, har for nylig holdt sit 50-års jubilæum som tøjhandler i Odense, hvor han var kendt af snartsagt alle. Henning fremstod altid nobel og elegant som den garder og tøjbranchemand, han var.

I sit politiske virke har Henning altid været meget klar, tydelig, passioneret og velforberedt. Henning er en af ganske få folkevalgte, der aldrig har måttet melde forfald til et byråds- eller udvalgsmøde, hvilket er imponerende i betragtning af at han har været med i politik siden midt-90’erne.

Henning blev valgt til kommunalbestyrelsen i Aarup Kommune, hvor han bla. var viceborgmester og udvalgsformand og han kom senere igen med i Assens sammenlagte kommune fra 2009, hvor han haft sæde indtil nu.
Hennings passion lå især på borgernes inddragelse i beslutninger og socialudvalgets område. Henning brugte derfor mange kræfter på oprettelsen af strukturen med lokalråd i hele kommunen, ligesom brugen af velfærdsteknologi var et hjertebarn i hans arbejde i socialudvalget, hvor han sad indtil det sidste.

Henning boede sammen med sin Kirsten i det utroligt velholdte, smukke og idylliske hus på Gl. Skolevej i Skydebjerg, som gennem mange år udgjorde basen for dem. Sønnen Calle og børnebørnene i Randers fyldte også rigtig meget for Henning.

Vore tanker går nu til Kirsten, Calle og børnebørn, der nu må leve uden ægtemand, far og farfar. Og vi andre uden den altid nærværende, opmærksomme, velklædte, velforberedte garder og byrådsmedlem, Henning Jensen.

Æret være hans minde!

Søren Steen Andersen
Borgmester – Assens Kommune

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.