Krav om borgerservice i 5560 Aarup

Biblioteket i Aarup

Biblioteket i Aarup

Carl Christian Horn Andersen, der bor på Bekkasinvænget og i mange år var advokat i Aarup, har i samarbejde med borgere i de 4 andre tidligere kommuner uden for Assens opfordret de 29 byrådsmedlemmer til at få skabt en periodisk borgerservice med bl.a. pas- og kørekortservice (“et borgerhjørne”) på bibliotekerne i de 5 centerbyer uden for Assens. Det skriver han i et læserbrev i Folkebladet. Det fremføres også, at en del andre fynske kommuner allerede har en sådan service.

Arbejdsgruppen, der har haft Johs. Tolstrup fra Vissenbjerg som pennefører, har skrevet både til kommunen og til hvert enkelt af de 29 byrådsmedlemmer. Men ikke én eneste har svaret, og det er gruppen godt frustreret over.

Derfor har C.C. Horn Andersen i et læserbrev i Folkebladet spurgt, om det virkelig kan passe, at et forslag, der koster meget lidt og ville kunne gøre ret stor gavn, bare skal ignoreres? Men måske er der for langt til næste byrådsvalg, skriver han slutteligt i læserbrevet.

I en supplerende kommentar til www.aarup.dk siger C.C. Horn Andersen, at borgmesteren på et tidligere tidspunkt har reageret på forslaget og udtalt, at økonomiudvalget fandt forslaget godt, og at det ville komme med i budgetforhandlingerne. Med hensyn til “borgerhjørnets” omfang så kan det senere udvides til flere områder end kun pas og kørekort, udtaler han også.

Resumé ved H.W.

Burde der laves et borgerservice hjørne på bibliotekerne i Assens kommune?

Burde der laves et “Borgerhjørne” på bibliotekerne i Assens kommune?

 

Svar fra de lokale politikere

Aarup.dk har søgt svar ved de 5 folkevalgte i 5560 Aarup og har fået følgende svar:

Leif Rasmussen er valgt for Socialdemokraterne til Assens Byråd.
Hans byrådsgruppe vil tage det op ved de kommende budgetforhandlinger. Han giver udtryk for, at borgerne skal kunne få hjælp nemt og tæt på, hvor de bor.

Poul Poulsen er valgt for Det rad. Venstre til Assens Byråd.
Han mener ikke, at økonomien afskrækker, idet prisen i alt ville blive 223.000 kr.i etableringsåret og derefter 106.000 pr. år. Men det handler også om, hvordan man får mest muligt ud af ressourcerne. Og hvor tit har den enkelte brug for en tur til Assens med henblik på pas og kørekort, hvid det kun er det? Vil det stå mål med de afsatte midler, eller bliver der får megen tomgang? Og fungerer det allerede nu med hjælp til det digitale på bibliotekerne?
Det er den diskussion, der skal op ved behandlingen af budget 2016.

Dan Gørtz, Henning Jensen og Lars Kristian Pedersen er alle valgt for Venstre til Assens Byråd.
De udtaler, at de vil kæmpe for decentrale løsninger, og de vil gerne have flest mulige opgaver løst lokalt. Og de henviser til, at der ikke kunne skabes flertal for det til det seneste budget 2015. De henviser i øvrigt til borgmesterens udtalelser. Han blev nævnt i læserbrevet af C.C. Horn Andersen, så han har også fået lejlighed til at svare.

Søren Steen Andersen (V) og borgmester i Assens svarer bl.a.:
Venstre har allerede forsøgt med et sådant forslag ved budget 2015. Han har allerede kontaktet C.C. Horn Andersen pr. telefon, og han pointerer, at Venstre vil tage forslaget op igen ved budget 2016, så der kan findes en løsning til fælles bedste.

Skrevet af H.W.

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.