Grunde på vej mellem Assensvej og Møllegyden (2)

I det kommende parcelområde vil der være ret frit valg mellem forskellige byggematerialer, taghældning
m.v. Der skal dog være 3 meter til skel, og det giver brede ”kig” ned i mellemrummene. Der bliver dog
begrænset højde på rækkehuse og parcelhuse længst mod vest, så alle får udsigt.

Der vil komme friarealer med ekstensiv pleje og klippede stier. På hver grund kan drivhuse og hytter m.fl.
max kunne udgøre 20 m2 i alt. På parcelhusgrundene kan der bebygges med 40% – altså plads til garage
m.v. Der regnes med endelig vedtagelse i april eller maj. Høringssvar senest 26./3.

Der bliver indkørsel til hele området fra rundkørslen på Assensvej, og det er planen at lukke den nordlige
ind- og udkørsel mellem Ørsbjergvej og Møllegyden af hensyn til trafiksikkerheden. Hele området bliver
således lukkede vænger.

De indre arealer skal passes af grundejerforeningen, mens kommunen laver gadebelysning.
Se mere på www.assens.dk – lokalplan 2.1-5 – Bakkehusene i Aarup

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.