Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv Ørsbjerg Boldklub? – og lidt om tidlig sport

Ved Kerte GF’s jubilæumsfestligheder i 2016 var undertegnede til stede som journalist for mediet Aarup.dk.

Der blev ved lejligheden fortalt mange gode historier om håndbold, badminton, dilettant og fodbold i Kerte Sogn – og fra nyere tid også om Kerte Løbeklub, der er med under paraplyen Kerte GF.

Ørsbjerg Boldklub?
En eller to deltagere nævnte også en mulig meget tidlig ”Ørsbjerg Boldklub” – før Kerte GF – formentlig med fodbold i perioden 1900-1930. Men jeg husker ikke, hvem der fortalte det.

Sammenligning med Rørup
Ved en sammenligning med sport i fx Rørup Sogn kan der have været tale om uformel fodbold på en mindre bane, en græsmark eller lignende, hvor de normale krav til baneforhold ikke betød så meget. I Rørup Sogn har der fx været 5 – 7 meget tidlige ”stadions”, hvor ungdommen kunne hygge sig, og hvor ”cafeteriet” var vandpumpen på en nærliggende gård. Måske gjorde det heller ikke så meget, at et par køer eller heste først skulle flyttes.

Kuperede baner i Aarup
Terrænforhold betød heller ikke så meget, fx var der mere end 10 meters højdeforskel på den meget tidlige fodboldbane ved Vestergade i Aarup. Men spillerne var heller ikke så sarte dengang, og så blev der jo skiftet banehalvdel i pausen. Og hvordan skulle man drible nedad, hvis bolden løb hurtigere end spilleren? Måske gik det bedre op ad bakke?

Da den ene af de to baner ved Aarup Boldklubs klubhus skulle anlægges sidst i 1940’erne, var der enorme terrænforskelle. Men ved hjælp af lastbiler fra Brugsen og vognmand Jensen, der kørte flere tusinde m3 jord, grus og sten væk, kunne man få en nogenlunde jævn bane – især efter at klubbens drenge i ugevis havde samlet sten i store mængder. Til gengæld betalte sognerådet for materialer og leje af tipvogne.

Ved du noget?
I forbindelse med et igangværende lokalhistorisk arbejde for arkivet i Aarup har undertegnede spurgt flere traditionelt gode og kyndige seniorhistoriefortællere fra Kerte-området, om de kender noget til sagen om ”Ørsbjerg Boldklub” – men indtil nu uden resultat.

Jeg vil derfor gerne vide, om nogen af læserne har hørt om en sådan tidlig sportsklub i Ørsbjerg, en by der historisk set har huset op mod halvdelen af Kerte Sogns indbyggere.

Hvis du ved noget, kan du kontakte mig på tlf. 61776443 eller mail:

En god historie vil principielt kunne indgå i projektet.

Skrevet for Aarup lokalhistoriske Arkiv

Hans Walmar

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.