De nye foreninger med hjemsted på Industrien part 4

For godt et par år siden startede initiativet Aarup-i-live med Johan Rosenring som tovholder. Dette initiativ førte efterhånden en del nye foreninger med sig, og dem vil Aarup.dk nu præsentere.
Det skal dog nævnes, at biografforeningen og lokalhistorisk forening har eksisteret i længere tid.

Dels vil foreningerne gerne være så kendte som muligt, og dels kunne det tænkes, at der findes flere 5560-borgere, som gerne vil yde en indsats.

Kulturelt Samråd i Aarup 
Industrien aftenKulturelt Samråd i Aarup har som mange andre foreninger “bopæl” på Industrien, Bredgade 73-75.
Foreningen er en paraplyorganisation for foreninger og enkeltpersoner, og den er i dag åben for alle uanset postnummer.
Den afholder hvert år en del koncerter, enten alene eller i samarbejde med andre.
Den styres af et forretningsudvalg, der bl.a. har flg. medlemmer:
 
Johan Rosenring (fmd.), mail:  
Henry Petersen (næstfmd.), mail: 
Winnie Damgaard (kasserer), mail:
 
I den kommende tid kan man høre koncerter med flg.:
 
Songs for Iris – torsdag den 5. marts kl. 20.00
Allan Olsen-solo – lørdag den 14. marts kl. 20.00
NOAH duo – lørdag den 28./3. kl. 20.00

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.