5560 Aarup og grænsehandelen

I flere medier, bl. a. Dansk Handelsblad og Flensborg Avis, har der længe været indslag om aktuelle tyske planer om pant på alle øl- og sodavandsdåser, der krydser den dansk-tyske grænse. Man har egentlig været tæt på en beslutning ved tidligere lejligheder, men grænsebutikkerne har fået forlænget fristen, når de danske kunder underskriver en eksporterklæring.

Hvor stor er mængden?
For tiden drejer der sig om ca. 1,2 mia.(1.200.000.000) dåser med øl eller sodavand, der årligt vandrer over grænsen, og det svarer til 218 aluminiumsdåser i gennemsnit pr. dansker mellem 0 og 110 år, og så er alle talt med uanset om man bor i Nexø, Helsingør, i Skagen, i Tønder eller på Læsø. For 5560 Aarups vedkommende giver det ved en ren gennemsnitsberegning ca. 1,2 mio. dåser, der ikke er pant på.

Og hvor havner de så?
Man kan jo ikke få pant for dem, så de havner dels i supermarkederne, som så skal bortskaffe dem, eller også havner de på genbrugspladserne eller i naturen.

dagligvarer_AarupdkForbrugerundersøgelsen
Dansk Handelsblad henviser til en forbrugerundersøgelse, der viser, at 50% vil ændre forbrugeradfærd, hvis vi pludselig skal betale pant ved grænsekioskerne, og at mindst 25% helt vil undlade at handle dernede.

Og hvad kunne det betyde for 5560 Aarup?
Aarup.dk har talt med to købmænd i Aarup om emnet.

Mette Krag fra Eurospar
Hun mener, at det kunne blive absolut positivt med mere øl- og sodavandssalg i danske butikker. Det ville automatisk også føre til bedre salg af andre varer. Hun henviser til beregninger, der peger hen på 6.500 flere stillinger i danske supermarkeder, hvis vi kunne holde salget inden for vore egne grænser, og det ville alt andet lige svare til 5-6 stillinger mere i 5560 Aarups butikker.
Hun mener desuden, at de danske supermarkeder i for høj grad må bære byrder ved at skulle håndtere de pantfrie dåser fra Tyskland. Og så bør vi jo ikke glemme griseriet i skove og grøftekanter – det burde også kunne undgås ved en effektiv pant for alle.

Kurt Overgaard, Rema Aarup
Han mener kun, at en ny ordning får en klar virkning, hvis den tyske pant bliver af en vis størrelse. Hvis panten kun bliver symbolsk, har det ingen virkning. Men hvis det sker, og folk virkelig ændrer forbrugeradfærd, så vil det blive en stor gevinst for den lokale detailhandel, og det vil betyde flere lokale arbejdspladser.
Som det er nu, bliver danske butikker overlæsset med tyske dåser, og det er for arbejdskrævende og absolut ikke rimeligt. I øvrigt ligger Aarup i forvejen på den geografiske grænse for, om det er en gevinst at handle syd for grænsen, slutter han. Brændstof koster jo også.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.