Aarup.dk fokuserer på væksten i 5560 Aarup

5560aarup_konjunktur_v1Aarup.dk har i en periode i september/oktober besøgt 25 virksomheder og forretninger i Grønnemose og Aarup for “at tage temperaturen” på opsvinget. Danmarks Statistik har nemlig meldt ud, at Danmark har haft en vækst på 1,1 % uden medregning af energi- og biludgifter. Hvis der bliver korrigeret for disse poster er væksten på landsplan endnu større. I Assens foregår væksten mest i 5560 Aarup og især i Aarup by, der alene i 2013 voksede med ca. 100 indbyggere – eller over 3 %. Og det er ganske imponerende. Siden 2007 er byen vokset med ca. 50 indb. pr år i gennemsnit. Om årsagerne til den lokale vækst henviser vi til de mange udsagn fra virksomhederne.

I de 25 virksomheder og forretninger har Aarup.dk’s udsendte medarbejder overordnet stillet flg. spørgsmål:

  1. Ser I tegn på opsving i jeres virksomhed/forretning eller i byen i øvrigt?
  2. Hvilke konkrete tendenser kan I nævne?
  3. Hvad kan by, borgere og kommune gøre for at skabe mere fremgang?
  4. Hvorfor trives Aarup bedre end resten af kommunen?

I praksis har nogle af spørgsmålene taget sig lidt anderledes ud af hensyn til de lokale/stedlige forhold.

Vi kan godt afsløre allerede inden læsningen af de 25 interviews, at stemningen i Aarups forretninger og virksomheder er særdeles positiv. Og virksomhederne bedømmer forbrugernes købelyst som klart opadgående. Denne positive tendens gælder også synet på afsætningsmulighederne i udlandet og lysten til investeringer. Men ellers vil vi lade læserne på vores fremadstormende medie selv tolke de mange udsagn.Vi lader den enkeltes vurdering få frit spil, ligesom vi har respekteret virksomhedernes egen selvforståelse.

Omklamring og formynderi er ikke vores stil, vi lader frisindet, virkelysten og forskelligheden herske.

Altid frihed under ansvar.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.