Rørup Nyt jan. 2017 (1)

Så foreligger det første nummer af Rørup Nyt 2017. Det er Ivan Sørensen, der laver layout, og Jens Bartholin er formand for Rørup Sogneforening, der udgiver bladet.

Garagen mens den stadig var under opførelse. Foto: hw

Garagen mens den stadig var under opførelse. Foto: hw

Om 2016
Der har været mange arrangementer i Rørup Borgerhus og også en meget stor udlejning. Desuden er der bygget ny garage/redskabsrum ved frivillig arbejdskraft, og landsbypedellerne har udført et stort og flot arbejde med klipning af græsarealer, renovering af tunnel, og desuden har de forbedret legepladsen i Grønnemose og meget andet.

Det er en stor gevinst med rundkørslen og forbindelsen ind til Industrivej, mener formand Jens Bartholin. Det nye lokalråd med Lis Meng som formand vil også blive til gavn for lokalområdet, mener formanden.

Nyt fra RØST (lokalrådet)
Rådet arbejder p.t. på at få overblik på naturskønne ruter og stier i Rørup Sogn, og borgerne anmodes om at hjælpe ved at indtegne stier/ruter på kortet, der er ophængt hos Grønnemose-købmanden. Der kan også skrives til .

Formanden for RØST oplyser, at næste møde i lokalrådet er den 9./1. kl. 19-21 i borgerhuset, og hun glæder sig samtidig over, at den nye rundkørsel er varslet færdig til den 1. april 2017.

RØST opfordrer i øvrigt til at følge arbejdet på www.aarup.dk, www.rørup.dk og facebook.

Oplysninger om andre arrangementer kommer i næste artikel.

H.W.

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.