Referat for bestyrelsesmøde mandag den 6.3.2017

RØST – Lokalråd for Rørup Sogn

Referat for bestyrelsesmøde mandag den 6.3.2017 kl.19.00-21.00
Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup.
Til stede: Per Broholm Rasmussen, Casper Hoelgaard Buch og Lis Meng

 1. Godkendelse af referat fra dialogmøde den 6.2.2017
  1. Det blev godkendt. Casper kunne tilføje, at han vil tage kontakt til en landmand, som han måske tror vil hjælpe med at grave ud ved vandhul i Grønnemose.
 2. Nyt punkt: Ansøgning til landdistriktspulje. Der er ansøgningsfrist den 1.4.17 og har nogen noget, som de ønsker at søge til, så vil vi opfordre til dette.
 3. Opfølgning på dialogmøde
  1. Vi blev enige om, at det var et godt møde med god snak.
 4. Generalforsamling 20.3.2017
  1. Omdeling af flyers – Casper printer og kommer rundt med flyers til omdeling.
  2. Budget for kommende år – Casper fremlægger for sidste år, samt de kendte udgifter, der er for budget 2017.
 5. Økonomi
  1. Revision frem til generalforsamling – Casper tager kontakt til revisorer for revision inden generalforsamlingen.
 6. Status på året, der er gået
  1. Der er blevet etableret god kontakt til kommunen som samarbejds/sparringspartner.
  2. Det har været småt med relation til borgere i Rørup Sogn og tilbagemelding på vores opfordringer til at byde ind på fx stisystemer og bosætning.
  3. Vi har haft mange bolde i luften og har ikke formået at gribe ret mange. Vi talte om, at det kunne være en god idé at arbejde videre med etablering af cykelsti til Aarup for at have et samlet fælles fokus. Og med det in mente, skal vi inden 1.6 sende et oplæg til Kommunen, hvis vi vil have det med på budget 18.
 1. Eventuelt
  1. Da der var infomøde om RØST i 2016 blev der talt om vand på vejen i Ålsbo. Det skyldtes et defekt markdræn. Dette er nu lavet efter det blev anmeldt til kommunen.
  2. Grusgraven ved Ålsbo har haft ønske om at udvide til modsatte side af vejen. Dette er taget af planen og bliver ikke til noget.
  3. Områdets ældste beboer er død – 103 år.
  4. Forslag om at overveje at afholde møder privat pga. lavt fremmøde.

Forslag om at etablere et samarbejde med en ejendomshandler om at sælge eksisterende boliger i område. Måske lave en omtale. Det kan komme til at se tomt og faldefærdigt ud langs Hovedvejen, hvis ikke husene bliver solg

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Fik du forresten læst?

Bogmærk Permalink.