Referat for bestyrelsesmøde mandag den 6.3.2017

RØST – Lokalråd for Rørup Sogn Referat for bestyrelsesmøde mandag den 6.3.2017 kl.19.00-21.00 Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup. Til stede: Per Broholm Rasmussen, Casper Hoelgaard Buch og Lis Meng Godkendelse af referat fra dialogmøde den 6.2.2017 Det blev godkendt. Casper kunne tilføje, at han vil tage kontakt til en … Læs mere…

Information fra Assens Forsyning vedrørende kloak-arbejde i Grønnemose.

Information fra Assens Forsyning vedrørende kloak-arbejde i Grønnemose. Har I spørgsmål eller andet, er I velkommen til at sende dem til så vil vi formidle videre/spørge til projektet og vende tilbage med svar. HOVEDVEJ Set i forhold til kloakprojektet er vores entreprenør på vej på tværs af Gl. Hovedvej. … Læs mere…

RØST – Lokalråd for Rørup Sogn

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9.1.2017 kl.19.00-21.00 Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup. Til stede: Tove, Jens, Thorben, Per, Casper, Poul og Lis. Da Martin Breitenstein har valgt at træde ud af bestyrelsen, var der ændring i dagsordnen, således at vi startede med at vælge en af suppleanterne ind. Det … Læs mere…

Lidt nyt om vejarbejde i Grønnemose.

Modtaget fra Assens Kommune Byrådet har vedtaget at Industrivej skal forlænges og tilsluttes rundkørslen ved Grønnemose. Arbejdet er sat i gang og det hele er planlagt til at være færdigt til 1. april. Dette afhænger naturligvis af, at vejret tillader arbejde henover vinteren. Samtidig med kommunens anlægsarbejde ved rundkørslen, har … Læs mere…

Referat af RØST – Lokalråd for Rørup Sogn:31.10.2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 31.10.2016 kl.19.00-21.00 Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup. Deltagere: Lis Meng, Jens Bartholin, Poul Poulsen, Tove Andersen ,Connie Neumann. Per Rasmussen. Godkendelse af referat fra møde den 19.9.2016 Godkendt med følgende tilføjelse – angående Lokalmødets deltagelse i Rørup Sogneforenings bestyrelsesmøder. Det er blevet besluttet at … Læs mere…

Referat af RØST – Lokalråd for Rørup Sogn: 22.8 2016

Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup. Tilstede fra Lokalrådet: Thorben, Lis, Martin, Casper, Tove, Per. Tilstede fra lokalområdet: Vivian Højbjerg, Freddy Madsen. 1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde den 6.6.2016 Referat blev enstemmigt godkendt. Ingen bemærkninger 2. Rundkørsel Der blev diskuteret etableringen af den nye rundkørsel. Samt nævnt diskutionen … Læs mere…