Nyt Rørup Lokalråd 2018

Den 20./3. var der generalforsamling i RØST (Rørup Lokalråd), og mødet var afgørende for fremtiden, idet fire af fem medlemmer af det ”gamle” råd havde trukket sig allerede i dec. 2017.

Sogneforeningen havde i forvejen arbejdet på at skabe interesse for sagen, og det lykkedes bl.a. derfor at få et nyt råd.

Bestyrelsen ser derfor således ud: Eva Nøhr, Casper Hoelgaard Buch, Anne Pia Bonde, Marianne Sass og Tim Volder.

Der skal holdes minimum 4 møder om året, og den nye bestyrelse vil konstituere sig den 17. april på et møde i Borgerhuset.

Informationer fra rådet vil fremover kunne ses på www.røruplokalråd.dk

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.