Nyt Rørup Lokalråd 2018

Den 20./3. var der generalforsamling i RØST (Rørup Lokalråd), og mødet var afgørende for fremtiden, idet fire af fem medlemmer af det ”gamle” råd havde trukket sig allerede i dec. 2017.

Sogneforeningen havde i forvejen arbejdet på at skabe interesse for sagen, og det lykkedes bl.a. derfor at få et nyt råd.

Bestyrelsen ser derfor således ud: Eva Nøhr, Casper Hoelgaard Buch, Anne Pia Bonde, Marianne Sass og Tim Volder.

Der skal holdes minimum 4 møder om året, og den nye bestyrelse vil konstituere sig den 17. april på et møde i Borgerhuset.

Informationer fra rådet vil fremover kunne ses på www.røruplokalråd.dk

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.