Erholm og Erholm Fødevaremarked (1)

I 1500-tallet var Erholm en mindre gård, men i 1720 blev Andreas Simonsen gift med Karen Borchenfeldt, og den nye ejer begyndte snart at samle godset, bl.a. ved køb af den nærliggende Søndergaarde (mellem Erholm og Rørup Kirke) fra Wedellsborg i 1759. I dag er Erholm et familieaktieselskab med 340 ha ager, 80 ha eng, 70 ha juletræer og 560 ha skov – samlet areal ca. 1050 ha. Det er Anders Cederfeld, der har det primære ansvar for skoven, mens Jan Cederfeld tager sig af landbruget.

Skoven
Der er i alt 6 skove på samlet 581 ha, og 60% af træerne er bøg, eg og andre løvtræer, mens 40% er nåletræ. Træet bruges bl.a. til finér, gulve, møbler og bygningstømmer, og desuden er der salg af frø til nye træer. Samtidig sælges der årligt 150 tons pyntegrønt og ca. 25.000 juletræer. Brændesalg, og det er både færdigt brænde og sanketræ, kan ske via .

Økologisk landbrug
I dag drives landbruget økologisk, og der bruges ikke længere kunstgødning og sprøjtemidler. Men gødningskraften skal jo bevares af hensyn til jordens ydeevne, og det sker via husdyrgødning både fra egen bedrift og fra andre landmænd. Desuden kommer der kvælstof til jorden fra de dyrkede bælgfrugter og fra kløveren. Omstillingen gik i øvrigt bedre end forventet, siger ejeren.

Afgrøderne er mest foderafgrøder, bælgfrugter, korn og kløver, der også danner kvælstof. Desuden dyrkes der maltbyg til bryggerier. Der er en god dialog med aftagerne,  siger ejeren, der er tilfreds med udbyttet og fortsætter med økologien. Han vil i det hele taget gerne lave noget, der er en stigende efterspørgsel efter.

Personale og samarbejde
Arbejdet inden for landbrug og skovbrug klares af i alt ca. 5 mand, og skovbrugs- og landbrugsansatte hjælper hinanden afhængigt af sæsonen. Så ressourcerne udnyttes bedst muligt, og det fungerer fint med denne fleksibilitet.

Kontakt til Erholm og Erholm Fødevaremarked
Mail: 
Web:www.erholm.dk

Skrevet af Hans W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.