Aarup Syd: Stor byvækstplan på vej (1)

Assens Kommune har nu udarbejdet en stor byvækstplan for Aarup. Den skal give plads for en større vækst i befolkningstallet i de kommende 20 – 30 år. Den skal nu i høring i 6 uger, og lokalrådet tilstræber et offentligt møde, hvor den kan komme under debat.

Udviklingsplanen vil kunne give fra 283 – 439 boliger i alt i det påtænkte område, lidt afhængig af, om det overvejende bliver tæt lav bebyggelse, eller om der kommer forholdsvis flest parcelhuse. Det sandsynlige antal vil nok blive i omegnen af 350 boliger. Så den samlede plan vil måske kunne give 800 – 1.000 indbyggere bare i det nye område. Samtidig vil der også kunne komme flere lejligheder i bymidten.

Den samlede plan vil rumme 14 nye enkeltudstykninger eller etaper, der alle skal kunne rumme både familier, seniorer og enlige/singler, og de bliver placeret i tre hovedområder, der tilsammen vil komme til at ligge rundt om den sydlige bydel i en blød bue:

  1. Mod sydvest mellem Assensvej og Møllegyden (”Bakkehusene”). De vil få en fin udsigt mod vest/sydvest, hvis udstykningen bliver terrasseformet i det skrånende landskab.
  2. Mod syd kommer ”Skovhusene” og ”Søhusene”.
  3. Mod sydøst kommer ”Skrænthusene”, der lige som ”Bakkehusene” vil få en flot udsigt pga. det kuperede terræn.

Se den fulde plan her: Byvækstplan Aarup

Skrevet af Hans W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.