Aarup Aktivitetspark er stiftet

Læs referatet og vedtægterne herunder.
Aarup.dk vil efterhånden bringe mere nyt om initiativet.
 
H.W.
 

Stiftende generalforsamling for Aarup Aktivitetspark

Mandag den 20. august kl. 19.00 i AB Klubhus
Lars C. skriver referat og sørger for at det bliver rundsendt og publiceret.
 
1. Velkomst
Bo Møller Jensen Bød velkommen og foreslog Peter Poulsen som dirigent
 
2. Valg af dirigent
Peter Poulsen blev indstillet og valgt
 
3. Baggrund for indkaldelse til stiftende generalforsamling – hvorfor ikke bare fortsætte i de ”gamle” foreninger.
Lars C. forklarede at foreningen er et samarbejde mellem Aarup Boldklub, Aarup Fritidscenter, Aarupskolen og Aarup Lokalråd. Da vi er begyndt at sende ansøgninger ud ser vi et behov for at foreningen står som én samlet forening og ikke underafdelinger i de andre foreninger.
 
4. Gennemgang af foreningens vedtægter
Bo Møller Jensen gennemgik de væsentlige punkter i foreningens vedtægter.
Vedtægterne er vedhæftet dette referat: VEDTÆGTER AARUP AKTIVITETSPARK
Folkeaktier til en værdi a’ 200 kr. skal sælges til borgerne i Aarup og omegn.
 
5. Præsentation af foreningernes 6 repræsentanter i bestyrelsen
Jf. udkast til vedtægterne får bestyrelsen følgende sammensætning:
 
6 pladser fra foreningerne bag aktivitetsparken:
1. Skoleledelsen: Poul Erik Svendsen
2. Skolebestyrelsen:  Birgitte L. Jakobsen
3. AB Hovedbestyrelse:  Anders Padkjær
4. AB Fodbold:  Christian Madsen
5. Aarup Fritidscenter: Bo Møller Jensen
6. Aarup Lokalråd: Lars Fuglsang
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen af ”private”
Derudover er der 1-3 pladser i bestyrelsen – disse pladser er på valg hvert år.
Til de 3 pladser indstiller ”Bestyrelsen” følgende 2 personer:
7. Ole Maagaard Pedersen
8. Lars Christensen
 
På mødet meldte Morten Henneberg sig og alle 3 blev valgt til bestyrelsen.
 
Den samlede bestyrelse er følgende:
1. Skoleledelsen: Poul Erik Svendsen
2. Skolebestyrelsen:  Birgitte L. Jakobsen
3. AB Hovedbestyrelse:  Anders Padkjær
4. AB Fodbold:  Christian Madsen
5. Aarup Fritidscenter: Bo Møller Jensen
6. Aarup Lokalråd: Lars Fuglsang
7. Privat: Ole Maagaard Pedersen
8. Privat: Lars Christensen
9. Privat: Morten Henneberg
 
7. Evt.
Peter Poulsen ønskede den nye bestyrelse held og lykke på rejsen – og der er mange der kigger på jer og glæder sig til at vi lykkedes.
 
 
Hent Vedtægterne som pdf her: VEDTÆGTER AARUP AKTIVITETSPARK
 
 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.