Grønnemose – årets landsby 2017

Grønnemose er af Assens Kommune blevet udpeget til årets landsby i Assens Kommune efter indstilling fra landdistriktsrådet, og det skyldes bl.a., at borgerne i området er ”kravlet op i en helikopter” for at se mulighederne i et større perspektiv, og det hænger også sammen med en udviklingsplan fra 2009.

Landsbyen får nu en check på 10.000 kr., og den skal anvendes til ”landsbyens bedste”, dvs. til gavn for alle i området. Overrækkelsen vil ifølge det oplyste finde sted den 29./9. kl. 14.

Området har i de senere år fået et meget flot borgerhus, en forbedret legeplads, en ny rundkørsel, et velfungerende korps af landsbypedeller, og så er der fremgang i befolkningen på 5% i løbet af få år.

Samtidig er Industrivej via den nye rundkørsel og forbindelsesvejen i endnu højere grad blevet det bedst beliggende industriområde i Assens Kommune pga. de gode logistikmuligheder.

Og nu ”åbenbares” der endnu en gevinst for de lokale beboere, idet der er et grønt rekreativt område på vej ved Dybmosevej. Det bliver et område for børn og unge, og der vil blive pligt til også at passe det.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed eller begivenhed.

Bogmærk Permalink.