Årsmøde i Aarup Lokalråd

Ud over de formelle punkter på dagsordenen afholdes der informationsmøde om SENIORBOLIGER.
Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4:
Forslag til vedtagelse på årsmødet – i.h.t. § 4 – skal være formanden i hænde senest den 19. august.
Vedtægter og bestyrelses sammensætning kan ses på Aarup.dk
Bogmærk Permalink.