Aarup Vandværk afholder generalforsamling

A A R U P   V A N D V Æ R K
a.m.b.a  

Du er medejer af dit vandværk – vidste du det?
Er du ejer af en ejendom under Aarup Vandværk kan du gøre din indflydelse gældende!

MØD OP TIL GENERALFORSAMLING

Aarup Vandværk afholder den årlige generalforsamling
på Aarup Hotel
torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse
 4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  1. På valg til bestyrelsen: Jens Erik Nielsen, Claus Frostholm og Ole Rasmussen
  2. Suppleant: Martin West, Hans Jørgen Jørgensen
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

 

Vi afslutter aftenen med smørrebrød og øl/vand.
Af hensyn til bespisningen på Hotellet bedes du tilmelde dig med oplysning om hvilken ejendom du ejer.
Telefon: 70271350 eller mail:

 

Download indbydelse/dagsorden her: Aarup Vandværk generalforsamling 2019

 

 

Bogmærk Permalink.