Virksomheder kan nu få betaling med det samme fra Assens Kommune

Assens Kommune suspenderer med øjeblikkelig virkning de normale
betalingsfrister til kommunens leverandører. Det vil sige, at hvis en
virksomhed ønsker det, kan den modtage betalingen straks efter
kommunens godkendelse af fakturaen.

– Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange af de
erhvervsdrivende er pressede og ramt på indtjeningen. Derfor er jeg glad
for, at vi i Økonomiudvalget er enige om at fremrykke betalingerne til vores
private leverandører. Vi vil gerne række en hånd frem til virksomhederne,
og her var en oplagt mulighed for at gøre noget. Det kan være af afgørende
betydning for nogle af virksomhederne, at vi her og nu sikrer dem en bedre
likviditet, og Assens Kommunes likviditet kan godt bære, at vi gør det,
understreger borgmester Søren Steen Andersen.

En frivillig ordning
Konkret betyder beslutningen, at Assens Kommune ændrer
betalingsbetingelserne for de leverandører, der måtte ønske det. Der er her
tale om en frivillig ordning. Faktura skal på normalvis modtages som
elektronisk faktura, og vil efter modtagelsen, følge den normale
godkendelsesprocedure.

Betalingen vil som udgangspunkt være leverandøren i hænde 2-3 bankdage
efter fakturagodkendelse.

Rettidig betaling af faktura er et generelt opmærksomhedspunkt og noget,
som der er fokus på fra Assens Kommunes side. Dog vil der i den
kommende tid være øget fokus på hurtig fakturabehandling.

Der henvises i øvrigt til Assens Kommunes generelle betalingsbetingelser.

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan
kontakte Assens Kommunes Økonomiservice på

Hav oplysninger parat
Når virksomhederne henvender sig, skal de oplyse:

  • Firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • Desuden skal kontaktperson og telefonnummer oplyses

Ovenstående træder i kraft fra henvendelsestidspunktet og vil være
gældende så længe det vurderes nødvendigt. Leverandører, der ønsker at
få fremrykket betaling, får direkte besked, når ordningen ophører.

Yderligere oplysninger
Borgmester, Assens Kommune, Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65
Afdelingsleder, Indkøb og Økonomiservice, Assens Kommune, Dan
Rasmussen, tlf. 64 74 73 81

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.