Vigtige handelsmuligheder ved flytning til 5560 Aarup

Nærkøbmand Min købmand grønnemose

Min købmand i Grønnemose

Aarup.dk har ved flere lejligheder beskrevet de mange indkøbsmuligheder i 5560 Aarup, herunder også Grønnemose.

Og netop Aarup og Grønnemose har mellem 2006 og 2014 haft fremgang i indbyggertallet med henholdsvis godt 14% til Aarup og ca. 5% til Grønnemose, der i øvrigt er den eneste landsby med under 500 indbyggere i Assens Kommune, som har fremgang, mens Aarup er den mindre by i hele Region Syddanmark, der vokser mest.

Fakta i Aarup ligger på Indre Ringvej.

Fakta i Aarup ligger på Indre Ringvej.

En ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at netop afstanden til en eller flere dagligvareforretninger er meget vigtig for mere end 70% af danskerne, når de skal flytte. Disse indkøbsmuligheder er endog vigtigere end end natur og jobafstand, men hvis disse størrelser også er til stede, er det er der tale om ekstra fordele. Det samme gælder selvfølgelig de mange andre forretningstyper, specialforretninger, lægehus, tandlæge, service af mange slags, sportsanlæg, billige byggegrunde med udsigt fra flotte skråninger osv.

 
Og hvis man så vil have alle fordelene ved at flytte til 5560 Aarup, så skal man jo ikke glemme de mange foreninger, naturen med Brende Å, kildevældene, bakkerne, dyrene, fuglene, fiskene, motorvejen, hovedvejen, jernbanen, buslinjerne, de historiske steder osv.

Rema 100 set fra Holmelund

Rema 100 set fra Holmelund

Alt dette er noget, som den 1årige Aarup.dk vil interessere sig endnu mere for og forsøge at “åbenbare” i den kommende tid.
 
Antallet af dagligvareforretninger er fra 2003 til 2013 på landsplan faldet fra 3193 til 3040, et fald på 5%. Faldet rammer dog kun landdistrikterne, der i perioden har måttet konstatere en nedgang fra 1658 til 1381, et fald på 17%.

Heldigvis er 5560 Aarup ikke ramt af dette fald i dagligvareforretninger, og hvis vi fortsætter med at handle lokalt, bliver vi det heller ikke.

 

Poul Kartmann foran madtorvet, der er Eurospars delikatesse område i butikken

Poul Kartmann foran madtorvet, der er Eurospars delikatesse område i butikken

H.W.
 

 

 

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.