Synspunkt: Vi skal have mere liv i handlen i Aarup!

[Synspunkt af Johan Rosenring]

Et billede fra et af sidste års Bymarkeder

Et billede fra et af sidste års Bymarkeder

Hvor er det ærgerligt, at foreningen bag Aarup Bymarked måtte give fortabt og aflyse deres bymarkeder. Intentionen
med disse bymarkeder var netop noget at dét, som Aarup har brug for: nemlig at gøre noget, der tiltrækker mennesker til byen – også udenbys fra.

Der er jo en fin hovedgade – Bredgade – i Aarup med en del forretninger og specialbutikker.
Konkurrencen fra Odense – og vel også fra trekantområdet – med deres store centre er hård. Det er svært for en mindre butik at konkurrere på sortimentsbredden og priserne i forhold til store butikker og centre. Og når vi taler specialbutikker, så er Internetbutikkerne også hårde konkurrenter.

halloweenDa de fleste af byens butikker ikke kan konkurrere på prisen eller vareudvalget, så er det troværdigheden, servicen og
evnen til at skabe relationer til kunden – så de kommer igen – kombineret med oplevelsen af en hyggelig hovedgade i en mindre provinsby, der bliver de vigtige parametre, når der skal sælges.
Men selv om butiksejerne og deres medarbejdere knokler hårdt med netop disse værdier – og selvom Aarup ifølge de
seneste beregninger har oplevet en 15% befolkningstilvækst de sidste 10 år – så må vi alligevel konstatere, at det er en hård og ikke altid lønsom tjans at drive butik i byen. Og at der er butikslokaler klar til overtagelse – og flere end vi bryder os om.

Der er behov for forandring – og forandring kommer først, når man gør noget andet end dét, man plejer.
Lokalrådet står foran at iværksætte en bosætningskampagne med annoncer for at få flere til at flytte til Aarup. Men selv om der flytter flere til Aarup, er det ikke en garanti for, at de så også handler i byens forretninger og specialbutikker. Det viser jo ovenstående med de 15% befolkningstilvækst. Lokalrådet og handelsstandsforeningen har også en annoncekampagne på vej om de attraktive muligheder for at få fat i de butikslokaler, der tilbydes i Aarup. Men også her vil udfordringen være at få kunder nok i butikken. Det er rigtige og gode tiltag, men der er behov for noget mere. Der er behov for at gøre noget, der supplerer disse initiativer.

1_fotoDer er nok ikke mange – heller ikke udenfor Aarup – der, hvis de kender Aarup, er i tvivl om, at Aarup har nogle
forretninger. Udfordringen drejer sig om 2 ting: At få Aarup ind i bevidstheden hos de potentielle kunder, der ikke kender byen – og at få flere til at handle i Aarup.
Annoncekampagnerne vil langt hen ad vejen hjælpe med at sætte Aarup på landkortet. Og et lille stykke hen ad vejen vil de budskaber, som annoncerne bringer, blive spredt og have en betydning. Men det virkelig vigtige er, hvad kunderne siger til hinanden og deres netværk om Aarup som handelsby. Og her er det den oplevelse, som kunderne får, når de besøger Aarup, der har en betydning.

Er der noget for børnene, som de kan opleve, mens der handles ind? Kan kunderne lige sidde ned og få en kop kaffe og en småkage i forbindelse med sine indkøb? Sker der nogen gange noget – musik, udstillinger, børneteater, streetball og andre små events mm – under indkøb i byen, som kunderne ikke havde forventet, så de får lyst til at blive lidt længere?

Er der ofte nok særlige temaarrangementer i Bredgade, hvor der sker noget andet end blot dét, at butikkerne har åbent?

Er butikkerne tilstede og synlige, når der sker noget – koncerter, bymarkeder og sportsbegivenheder osv – i byen? Virker butikkerne som en del af noget specielt – den særlige ”Aarup-ånd” – eller ligger de bare ved siden af hinanden?

Det kræver noget ekstra at have en butik i en mindre by som Aarup. Det er sjældent nok bare at lukke butiksdøren op, og sige: ”Nu sælger jeg varer – og læs om mine tilbud i avisen!”

Men naturligvis kan de enkelte butikker ikke løfte hele opgaven med at skabe positiv opmærksomhed omkring Aarups handelsliv – og tiltrække kunder – selv. De har jo nok at gøre med at drive butik. Handelsstandsforeningen, der jo består af de samme butikker, har derfor ikke de store ressourcer.
Man bliver nødt til at have nogle forbundsfæller, der kan hjælpe! Borgerne i Aarup – og i Aarups opland – har en stor
interesse i, at byen har nogle driftige og spændende butikker. Det tilfører byen værdi. Borgerne i byen har jo organiseret sig i forskellige foreninger og aktivgrupper efter interesse – og her har butikkerne faktisk nogle ressourcefulde forbundsfæller.

Aarup spejderne fra Aarup sports- og kulturdage 2014

Aarup spejderne fra Aarup sports- og kulturdage 2014

Hvis der af og til skal sælges kaffe og kage, så spørg spejderne eller idrætsforeningerne, så tjener de samtidigt en skilling! Hvis der skal lidt musik i gaden, så spørg Kulturelt Samråd, der arrangerer koncerterne på Industrien. De har ekspertise og kan hjælpe med at lave aftaler. Eller måske kan de lægge ind i visse kontrakter, at musikerne lige giver 3-4 numre et sted i Bredgade, som en appetitvækker inden en koncert! Spørg biblioteket, hvis de har f. eks. børneteater, om teatergruppen kunne lave et lille appetitvækker-intermezzo et sted i Bredgade! Spørg biografforeningen om de vil lave noget udendørs filmvisning/ bio i forbindelse med Open-by-night! Spørg fodbold- og håndboldklubben om de vil lave streetball-turnering en lørdag formiddag i Bredgade! Spørg gymnastikforeningen om nogle af deres hold kan komme en formiddag/ eftermiddag og vise lidt af dét, de laver i Bredgade eller på Meny’s parkeringsplads!

Spørg og få hjælp!

Det handler ikke kun om store manifestationer, men om alle de ”små ting” i dagligdagen, der danner det store
helhedsindtryk!

Når foreningerne holder arrangementer på Sanggaards Plads eller andre steder i byen, så lav f. eks. en konkurrence
med en spændende præmie, hvor folk skal ned til butikkerne for at finde svarene. Foreningerne vil garanteret gerne
hjælpe med udbrede konkurrencen.

Med andre ord er det nødvendigt med et større samspil mellem de aktive i byen og butikkerne, hvis at handlen i byen
skal øges. Og mulighederne er der! For så kan vi sammen skabe historien om, at Aarup er en vital og levende by – med gode forretninger, spændende aktiviteter og god energi – hvor der sker mange interessante og overraskende ting, som man hellere må tjekke ud. Kort sagt er det nødvendigt at udvikle et godt brand – skabt gennem samarbejde på tværs i byen. Jeg mener et brand, der ikke kun drejer sig om annoncer og kreative ord – men som i allerhøjeste grad drejer sig om fælles jordbundne handlinger!

Her til sidst vil jeg gerne vende tilbage til Aarup Bymarked. Her var boder, her var musik – og her var almindelige
borgere, der gjorde en ekstra indsats for at få folk til Aarup. Men de oplevede at være alene om det!
Jeg mener, at Aarup og butikkerne har interesse i, at bymarkedet – eller noget lignende – findes. Jo større bredde, vi har i udbuddet, des flere folk kan vi tiltrække. Vi skal i alle sammenhænge blive dygtigere til at informere hinanden om vore tiltag, til at koordinere vore aktiviteter, til at se fælles muligheder – og til at hjælpe hinanden og samarbejde på tværs af foreninger og interesser med at få ting til at ske!

Jeg vil ønske, at der var nogen, der satte sig sammen med de tidligere arrangører, handelsstandsforeningen,
repræsentanter fra Industrien – og andre interesserede – og fik bymarkederne op og stå igen. Det kunne være et godt
sted at starte og iværksætte et samarbejde!

Vi skal have mere liv i handlen i Aarup!

Johan Rosenring
Johan er formand f. Kulturelt Samråd – Musik på Industrien og næstformand f. Aarup Lokalråd

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.