Vælgermøde med musik og filmklip

Mediet Aarup.dk og Aarup Lokalråd afholdt mandag vælgermøde på Industrien, og salen var godt og vel fyldt til sidste plads, idet flere tilhørere måtte stå tåle ståplads ude ved siderne.

Samtlige ni opstillede lister var repræsenteret, og Lasse Helner, ”gammel” Aarup-dreng fyrede fra starten op under kedlerne med sin guitar og flere sange, og desuden fortalte han om sit allerførste band i Aarup-tiden, The small Four.

Partierne havde ”partikager” med til vælgermødet, og de blev bedømt af et hold sagkyndige dommere, som kunne fastslå næsten dødt opløb og høj kvalitet over hele linjen – absolut intet smagte af rævekage. Der skulle dog findes en vinder, og Socialdemokraterne sejrede ifølge sagkundskaben med ”et lille mulehår” i denne kage-disciplin.

I løbet af aftenen blev flere lokale temaer vendt, bl.a. følgende:

Flere byrum i Bredgades omegn, flere parcelhuse, flere lejligheder, spørgsmålet om erhvervsvækst i området langs motorvejen (Grønnemose – Vissenbjerg), Aarups gunstige beliggenhed med hurtig adgang til 450.000 arbejdspladser, de lave priser på boliggrunde, mulige skolelukninger, ungdomsuddannelser i Assens Kommune, ledighed og uddannelsesniveau hos de 16-29årige, flere industriarbejdspladser, de faglige uddannelser, politiske reaktioner og konsekvenser på faldende børnetal, det gode ungdomsliv med udfoldelsesmuligheder, ny aktivitetspark ved hallerne, kunststofbane i Aarup, huller i vejene, vedligeholdelse af offentlige bygninger og meget andet.

Aftenen blev i øvrigt krydret med flere underholdende og glimrende filmklip, lavet af biografforeningen og Aarup Lokalråd, og det var med til at højne stemningen.

På mediet Aarup.dk gengiver vi ikke partipolitiske udtalelser, og vi opfordrer derfor alle vælgere til at selv at søge svar hos partierne på de mange spørgsmål, der blev rejst i løbet af aftenen. Vi er ikke formyndere, men neutrale iagttagere på mediet Aarup.dk.

H.W.

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.