Vådområdeprojekt Høsletbækken

Høsletbækken er et mindre vandløb, der ”udspringer” i Skydebjerg Gadekær og derefter løber mod vest – syd for vejen mellem Aarup og Ørsbjerg. Lige før landsbyen Ørsbjerg løber den under landevejen og videre op til Brende Å tæt på bivejen Nedermarken.

Gennem flere år – siden 2010 – har kommunen og Natur- og Erhvervsstyrelsen arbejdet med et vådområdeprojekt lidt vest for Skydebjerg for at mindske udledningen af næringssalte i Lillebælt – det skulle angiveligt kunne fjerne 6,3 tons pr. ha årligt. Og nu er man så langt fremme, at Natur- og Erhvervsstyrelsen efter et kendelsesmøde sidst i oktober (fra 6 lodsejere) har skaffet de ca. 39 ha jord, der indgår i projektet.

Derefter kan kommunen gå videre med detaljerne i projektet – herunder et anlægsudbud. Det forventes, at selve arbejdet kan starte lige efter høst 2017 og afsluttes i det sene efterår. Når arbejdet er tilendebragt, vil arealanvendelsen blive ”ekstensiveret”, fortæller projektleder Hans Ole Hansen fra Assens Kommune til Aarup.dk.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.