Udbuddet for Bakkehusene i Aarup starter den 1. juni

Byrådet har den 25. maj 2022 besluttet at udbyde 29 byggegrunde til salg på Bakkehusene, Aarup.
Udbuddet løber fra onsdag den 1. juni 2022 til og med mandag den 20. juni 2022 kl. 12.00.

Afgivelse af bud:
Bud skal afgives på den særskilte tilbudsblanket. Buddet skal minimum være på mindsteprisen for at komme i betragtning.
Buddet skal være Assens Kommune i hænde senest mandag den 20. juni 2022 kl. 12.00.
Buddet skal sendes/afleveres i en lukket kuvert – mærket ”UDBUD – FAST EJENDOM” i nederste højre hjørne.
Tilbudsblankette kan fås ved henvendelse til kommunen
På grund af den lange overtagelsestid, skal der 3 hverdage efter at et tilbud er accepteret af Assens Kommune betales depositum på 50.000 kr.

Åbning af bud:
Alle indgåede bud åbnes umiddelbart efter kl. 12 den 20. juni 2022.
Salg vil ske til højest bydende blandt de indkomne bud.
I tilfælde af identiske bud, vil der blive fastsat en kort frist for eventuel fornyet tilbud. Er buddene ens ved udløb af fristen, vil der blive trukket lod.
Tilbudsgiver vil umiddelbart efter tilbudsfristens udløb blive kontakte om, hvorvidt man er kommet i betragtning til en byggegrund.

Efter udbuddet:
Efter udbuddet sælges grundene til den mindstepris som Byrådet har fastsat.
Efter udbuddet vil det være muligt at reservere en byggegrund. Reservationsbetingelser kan rekvireres på 
Hjemmesiden vil efter den 20. juni blive opdateret, så man kan se hvilke grunde der er ledige.

Overtagelsesdagen forventes senest den 15. december 2022.

Hvis der er spørgsmål til udbudsmaterialet, eller andet, kan man kontakte Bente Koch Boe på telefon: 64 74 73 62 eller mail 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.