Steen Kjær ser på Aarup Syd-planen

Arkitekten fra Skydebjerg er meget interesseret i den nye plan, og han ser også på trafikforholdene.

I den forbindelse mener han, at busstoppestedet ud for Bredgade 20 bør flyttes ud til rundkørslen ved Assensvej, fordi der vil komme flere ældre i det område. Det vil så give flere muligheder for korttidsparkering på fx 15 min. i Bredgade.

Møllegyden vest for den kommende boligtrekant må ikke blive for trafikeret – det kan især ske, hvis planens ekstra grunde ved Jørgens Vej (mod vest) også bliver bebygget.

I Skydebjerg bør der ikke laves rundkørsel ved Gl. Skolevej, mener Steen, og i buen ved forsamlingshuset (Gl. skole) bør trafikken sikres – og især de gående og cyklerne.

Vigtigt for Skydebjerg
Den grønne kile kommer til at gå hele vejen fra Brende Å ved den forhenværende vandmølle og i en bue ned mod Skydebjerg og derfra om til Taarupgården, og det kan blive en fornem vandrerute og et stort trækplaster for byen.

Flere i Skydebjerg med landbrug vil gerne bevare et par ha ved ejendommen til et par husdyr og i øvrigt for at bevare ejendommens værdi.

Vinmarker?
Lige nord for Skydebjerg er der flotte skråninger med fald på ca. 15 meter ned mod landsbyen – måske kan de blive vinmarker ud i fremtiden. Vi har jo klimaændringer, og vinbønder i Alsace er begyndt at se på egnede vinmarker i Danmark.

Vådområder med Galloway og brushøns
Øst for Skydebjerg ligger der en stor mose, og vest for byen – ude ved vådområdet Høslet, hvor Galloway-kvæget græsser, er der ligeledes en lavvandet sø. Der er samtidig masser af fugle i det område, og amatørornitologen Steen Kjær har set en flok på 15 – 20 af de ellers sjældne brushøns. Han foreslår derfor, at Høslet får et fugletårn.

Man kan komme til Høslet-vådområdet via grusvejen Høslet, men måske burde det overvejes at lægge en sti fra Ørsbjergvej, hvorfra der er meget kort afstand over til den lille P-plads/vendeplads.

Skrevet af Hans W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.