Startskud for cykelstien Gribsvad – Aarup

I højt og flot solskin blev arbejdet officielt sat i gang på parkeringspladsen ved motorvejsafkørsel 55 – og under overværelse af ca. 49 personer. Der blev jo tænkt på restriktionerne.

Velkomst og præsentation
Efter velkomst ved lokalrådsformand Inge Bünning udtrykte udvalgsformand Dan Gørtz sit håb om, at både lokale beboere på cykel og mountainbike ville bruge den til arbejde, skole og sport. Men han udtrykte også håbet om, at en del turister ville benytte den flotte tur langs alléen forbi Erholm. Ligeledes vil cykelstien kunne skabe bedre forbindelse mellem Aarup og Grønnemose, herunder det nye/kommende transport- og servicecenter lige ved rundkørslen, fremhævede han.

Og herefter kunne borgmester Søren Steen Andersen tage det første spadestik – med en flot forsølvet spade.

Myllerup Entreprenør anlægger 3.5 km cykelsti
Arbejdsopgaven er vundet af Myllerup Entreprenør, der ledes af Ole West Hansen. Firmaet udfører ofte opgaver inden for postnummer 5560 Aarup, bl.a. ved opgravninger for vandværkerne i og rundt om Aarup, men også meget andet.

Entreprenørfirmaet har normalt 28 mand ansat, og af dem vil mellem 6 og 12 og underleverandører komme til at arbejde med den konkrete opgave, som det er at anlægge de i alt 3,5 km cykelsti til en samlet pris af 16.5 mio. kroner. Prisen hænger sammen med dels et vanskeligt terræn, men også med, at der bliver belysning langs hele stien. Byggeperioden bliver i øvrigt fra nu her i september og frem til forsommeren 2021.

Kommentarer
Mediets udsendte talte med flere beslutningstagere og aktører i projektet, og her er et par kommentarer.

Leif Rasmussen, byrådsmedlem for S:

Han fremhævede, at det var et gammelt ønske pga. den smukke, men trafikfarlige allé. Men nu bliver resultatet, at børn kan cykle til skole og sport, og pendlere kan cykle op til P-pladsen ved afkørsel 55 – og så køre mere miljøvenligt sammen med andre. I øvrigt kommer stien lidt ind i marken pga. alléen og forskellige ledninger.

Lars Kr. Pedersen, byrådsmedlem for V:

Det er dejligt, at problemet endelig løses, for det er en farlig vej mellem Aarup og Grønnemose. Og desværre har der tidligere været ulykker på den strækning. Men nu er der gode muligheder for motion, cykling til skole, sport – og for turister.

Poul Poulsen, byrådsmedlem for R:

Han troede længe, at dette 40 år gamle ønske aldrig blev til noget, men nu går drømmen i opfyldelse. Desuden bliver Aarup og Grønnemose bundet bedre sammen. Stien er ud over daglig kørsel også god for turisterne, som kommer forbi det flotte herregårdslandskab ved Erholm. Forældre til mange elever glæder sig ligeledes.

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.