Skydebjerg

Lidt om Skydebjerg

Steen Kjærs tegning, der viser en del Skydebjerg-borgeres opfattelse af deres by og af Aarup

Steen Kjærs tegning, der viser en del Skydebjerg-borgeres opfattelse af deres by og af Aarup. (klik for større udgave)

Tidligere har Skydebjerg været en markant by, da det nuværende Aarup slet ikke eksisterede, bortset fra Gammel Aarup, og de stolte Skydebjerg-borgere omtalte de arealer, som Aarup ligger på som “Skydebjerg Mark”.
Nogle af beboerne dernede mener, at sådan er det stadig, og at Skydebjerg er den vigtigste by i området. Og hvis man ikke vil tro på det,så se bare på Aarup-husenes matrikelnumre. Beviset er ganske klart! Ejendommen Vestergade 80 i Aarup hed tidligere Skydebjerg Vandmølle, og her var der aktiv vandmølle indtil 1880’erne.
Skydebjerg by er gammel, og der har været kirke siden 1100-tallet. Byen har haft kro, skole, elværk, frysehus, 2 smedjer, mejeri med osteproduktion, vaskeri, flere købmands- og trikotageforretninger og håndværkere af enhver art. Byen har også været en del større og havde i 1903 ca. 500 indbyggere.
Der har også været flere gårde, men nogle af de gårde, der tidligere lå på engen mellem Assensvej og Tjørnevej brændte i 1808 under Napoleonskrigene. I dag er der færre indbyggere bl.a. fordi man jo ikke længere har stor bemanding på gårdene. Og der er ikke ret mange foreninger tilbage.
Men Skydebjerg-foreningen er der stadig, og menighedsrådet har overtaget forsamlingshuset i den gamle skole. Og fester er der også, fx høstfesten, juletræsfesten, og andespil forekommer også. Og så skal man huske Sankt Hans-festen i grusgraven, det ligger ude ad vejen mod Orte.

Skydebjerg Vandværk (H.W.)

Skydebjerg Vandværk (H.W.)

Vandværket
Man skal huske, at Skydebjerg har endnu en stolt forening, nemlig Skydebjerg Vandværk.
Denne forening holder generalforsamling den 25. marts kl. 19.30 i Skydebjerg gamle Skole/forsamlingshuset. Dagsordenen følger vedtægterne, så ud over beretning og regnskab er der valg til bestyrelsen.
Og hvad skal man så drøfte? Ja, man kommer nok til at drøfte det faldende vandforbrug. Tidligere havde man en produktion på 40.000 – 50.000 m3. I dag er det nede på 11.000 – 12.000 m3, så det kan påvirke kubikmeterprisen.

 

Moreltræet, hvor vandværksformanden kan plukke sig lidt honorar. (H.W.)

Moreltræet, hvor vandværksformanden kan plukke sig lidt honorar. (H.W.)

Og hvordan honoreres så en vandværksformand?
Han får lov til at plukke nogle kirsebær bag vandværket, oplyser formanden Mogens Carlsen, så “lønnen” er i naturalier lige som lærerlønnen for nogle århundreder siden.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.