Skydebjerg Vandværk holder generalforsamling 31./3.

Skydebjerg Vandværk (H.W.)

Skydebjerg Vandværk (H.W.)

Skydebjerg Vandværk holder generalforsamling i Skydebjerg Gamle Skole torsdag den 31./3. kl. 19.30.
 
I årets løb er afregningsgrundlaget ændret således, at indtægterne nu primært kommer fra faste afgifter og i mindre grad fra forbrugsmængden. Og årsagen er et større ledningstab gennem de senere år.
Der har været gjort meget for at finde årsagen/årsagerne, men der er stadig et vist tab.
 
Farid Abdallah er pr. 1. maj ansat som vandværkspasser, og rentvands-beholderen er blevet renset. Desuden har Aarup Vandværk leveret i alt næsten 1600 kubikmeter i nødforsyning.
Nyt teknisk udstyr betyder, at tryk og udpumpning kan kontrolleres fra en computer.
 
Selve generalforsamlingen følger vedtægterne, og i år er René Duus og Mogens Carlsen på valg til bestyrelsen.
 
Formanden lønnes i øvrigt med naturalier, idet han må tage lidt kirsebær fra træet på vandværksgrunden.
Men mon det er nok til at giv kampvalg om formandsposten?
 
H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.