Skoletrekanten bliver nu boligområde

Assens Byråd har nu endelig vedtaget, at ”Skoletrekanten” mellem Bogensevej og Skolevej ved Grønnemose og Gribsvad bliver boligområde.

Området, der ligger lige nord for rundkørslen ved hovedvejen og ganske tæt på motorvejen, er på ca. 12,7 ha, og det svarer til 23 tdr. land. Der vil formentlig kunne bygges 100-150 parcelhuse – eller hvis der også kommer mindre boliger, fx rækkehuse – et noget højere antal.

En bebyggelse i området vil samtidig kunne binde de tre landsbyer, Gribsvad, Etterup og Grønnemose bedre sammen – og formentlig øge indbyggertallet betydeligt.

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.