Skal vi ha´ fjernvarme til Aarup?

illustration fjernvarme til Aarup

 

HVORFOR NU FJERNVARME I AARUP
Tanken om etablering af fjernvarme i Aarup er aktualiseret efter at Folketinget har besluttet at reducere CO2 udslippet i Danmark med 70% inden 2030.

Som en konsekvens af klimamålsætningen har Folketinget besluttet at udfase private olie- og gasfyr inden 2030.

For os der bor i et gasforsyningsområde, skal der således inden for de kommende ni år tages stilling til, hvordan vi fremadrettet ønsker at opvarme vores boliger i Aarup, oplyser Kjeld Alsholm fra Aarup Lokalråd.

Der eksisterer p.t. følgende  oplagte muligheder:              1) Jordvarme            2) varmepumpe

Uanset hvilken varmekilde der vælges, kommer etableringen pr. husstand ca. til at koste i omegnen af 100.000 kr. minus eventuelt tilskud fra staten, i niveauet 25 til 30.000 kr., hvilket må betragtes som en stor investering for nuværende boligejere, og de der lige har købt eller påtænker at erhverve ejendom i Aarup.

 

ASSENS FJERNVARME BYDER SIG TIL
En invitation fra Assens Fjernvarme om muligheden for etablering af en 17 km transmissionsledning fra Assens til Aarup, kommer således belejligt for Aarupborgerne, hvorved der i god tid kan skabes klarhed over hvilken vej den enkelte borger bør vælge senest i 2030.

Henvendelsen til Aarup Lokalråd fra Assens Fjernvarme, skal ses på baggrund af, at fjernvarmen i øjeblikket er ved at udvide kapaciteten med en solcellepark og en stor varmepumpe. Produktionen på værket er 100% CO2 -neutral, og opfylder således allerede nu folketingets 2030 krav. Udvidelsen af produktionskapaciteten gør det samtidig muligt for Assens Fjernvarme at ”eksportere” billig grøn varme ud af Assens by, i lighed med den ordning der i 2011 blev etableret til Ebberup 7 km fra Assens.

Assens Fjernvarme har nogle af landets laveste priser. Gevinsten ved at udvide forsyningsområdet er for de nuværende kunder at de samlede faste omkostninger reduceres i takt med at der kommer flere kunder til. Lovgivningen på varmeområdet gør at man ikke må profitere af nye kunder og at der ikke må genereres overskud.

Aarup Lokalråd blev på et møde 1. marts orienteret om de foreløbige tanker og muligheder.

Aarup Lokalråd har på baggrund af mødet besluttet at gå i yderligere dialog med Assens Fjernvarme, for at medvirke til at sikre den bedste og billigste model for eventuel opgradering af byen til fjernvarme.

 

INFORMATIONSMØDE
Det er tanken, at der i fællesskab med Assens Fjernvarme vil blive indkaldt til et indledende orienteringsmøde, når situationen omkring Corona tillader det, slutter Kjeld Alsholm fra Aarup Lokalråd.

 

INFO BOKS – NB.  Foreløbige estimater.
 • Pris for 17 km transmissionsledning til Aarup – ca. 42 mio. Pålignes Aarup Borgere *
 • Pris for nedgravning af rør i hele byen – ca. 51 mio. Afholdes af Assens Fjernvarme
 • Forudsætning ca. 50% af husstandene tilsluttes – eller 667 private husstande.
 • Der er p.t. ikke indkalkuleret tilslutning fra virksomheder og institutioner. Øget tilslutning forbedrer økonomien.
 • Årlig varmepris for standardhus på 130 m2 vil være i størrelsesordenen 10.000 kr.
 • Transmissionsafgift ca. 2-3.000 kr. årligt i 15 år ca. *
 • Forventet tilslutningsafgift pr. husstand 10.000 til 20.000 *
 • Planlægningsfase vil vare ca. ¾ år og nedgravning af transmissionsledning ca. ½ år.
 • Tidshorisont for endelig tilslutning 2 til 3 år.

 

FORDELE VED FJERNVAME.
 • Privat selskab ejet af forbrugerne
 • Billig varme – med overskudsdeling
 • Klimavenligt – baseret på 100 % CO2 neutral produktion
 • Minimale løbende serviceomkostninger
 • Intet strømforbrug
 • Ingen støj
 • Engangsinvestering
 • Sikrer ejendommens værdi fremadrettet.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.