Skal de 150 år markeres?

Aarup Station

Aarup Station

En arbejdsgruppe har efterhånden holdt en del møder for at få afholdt Aarup Sports- og Kulturdage 2015, og det skal nok blive til noget. Men det har også været drøftet at markere 150års-dagen for jernbanen og dermed Aarup Bys 150års fødselsdag. Denne sag har også været drøftet den 26./2. med embedsmænd og folkevalgte i Assens kommune. Efter den tid har der været 2 møder i arbejdsgruppen – og med ret få fremmødte. 

Ideer ønskes
Vi ved, at arkivets folk i Aarup vil lave en udstilling om byens historie, og at handelsstandsforeningen også vil markere noget. Men ellers er det ret usikkert, hvad der vil ske, selvom Assens Kommune i et vist omfang kan og vil støtte. Vi efterlyser derfor ideer, og de kan sendes til flg. 3 mailadresser, gerne alle 3:

Ellis Aadal: (22999010)
Johan Rosenring:
Hans Walmar: (61776443)

Interesserede kan også komme til det næste møde på Industrien.
Det er tirsdag den 19. maj kl. 17.30.

Skrevet af Hans Walmar (medlem af arbejdsgruppen)

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.