RØST – Lokalråd for Rørup Sogn

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9.1.2017 kl.19.00-21.00
Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup.

Til stede: Tove, Jens, Thorben, Per, Casper, Poul og Lis.

Da Martin Breitenstein har valgt at træde ud af bestyrelsen, var der ændring i dagsordnen, således at vi startede med at vælge en af suppleanterne ind. Det blev Per Broholm Rasmussen, der trådte ind i stedet frem til generalforsamlingen.

1. Godkendelse af referat fra møde den 28.11.2016 – Blev godkendt.
2. Stier – tegne ind på kort. Både egne og dem, som vi har fået fra beboere i Rørup Sogn: Der har ikke været nogen, der har tegnet ind på kortet, som hang hos Købmanden. Ej heller har nogen indsendt deres ruter. Tove og Jens bidrog med deres forslag til ruter.
Vi tager emnet op igen til foråret, og ser, om der er større interesse her.

3. Gelstedvej – opfølgning
Svar fra Kommunen er, at der vil blive etableret trafiktælling i løbet af foråret for at kortlægge trafikken på Gelstedvej. Chikaner er ikke en mulighed, pga. vejens bredde.

4. Dialogmøde 6.2.2017 Forberedelse
a. Forslag: Mødet afholdes lukket mellem lokalråd og politikere
Vi holder det lukket med Lokalråd og politikere.
b. Forslag til dialog: Bosætning i området. Udvikling af området. Fx i forhold til stier, cykelruter.
Vi blev enige om at tage udgangspunkt i tidligere udarbejdet udviklingsplan for området med fokus på dialog om cykelsti til Aarup, da rundkørsel etableres med cykelsti, samt Trekanten som boligområde.
c. Skal vi udskyde mødet med politikere pga. møde om jernbane i Skallebølle samme dag
Nej, vi gennemfører.

5. Økonomi
a. Forslag: Indkøb af flipover til brug ved møder
Blev nedstemt, da vi pt ikke har brug for dette.

6. Generalforsamling – indkaldelse.
a. På valg er formand, suppleanter og revisorer. Hvem ønsker at genopstille?
Formand – Lis Meng træder ud og ønsker ikke genvalg
Suppleanter – Per Broholm Rasmussen og Jens Bartholin modtager gerne genvalg
Bestyrelsesmedlem – Da Martin Breitenstein har forladt RØST, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. – Per Broholm Rasmussen modtager gerne valg hertil.
Revisorer: Tonny Nielsen – modtager genvalg
Bjarke Freudendal – modtager ikke genvalg
Der skal udarbejdes en flyer til omdeling i området, hvor der gøres opmærksom på generalforsamling samt på, hvad arbejdet i RØST indebærer. Jens arbejder på tekst og Casper på layout.

Vi sørger hver især for omdeling og snak i vores områder.

7. Vejarbejder – informationer.
Lis har kontakt til kommune og Assens forsyning vedr. de to vejarbejder. Der er god vilje til at informere omkring de to arbejder, og Lis vil formidle videre til Aarup.dk samt Rørup.dk og Facebook. Og så opfordres der til, at vi alle prøver at få det formidlet videre til naboen, hvis vi har noget nyt omkring vejarbejderne og omkørsler.

Det er pt. Ikke behageligt at komme fra Gribsvad-siden og køre gennem vejarbejde ved Skolevej/Gelstedvej, da der kan komme biler ud fra Gelstedvej. De kan dårligt ses fra Hovedvejen pga. skilte. Lis har skrevet dette til kontaktperson ved forsyningen.

8. Eventuelt
Der blev snakket lidt om mødet om den kommende jernbane. Og at vi i RØST ikke har behandlet emnet, da vi ikke har anset det som værende vigtigt her og nu.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Fik du forresten læst?

Bogmærk Permalink.