Rørup Nyt i juli

Den færdige garage.Foto: hw

Den færdige garage.Foto: hw

Sogneforeningen ved formand Jens Bartholin glæde sig over de mange nyttige aktiviteter i lokalområdet.
Det har været en stor bedrift, at de frivillige har færdiggjort den nye og 48 kvm. store lager- og værkstedsbygning ved borgerhuset, Gelstedvej 10.
Også legepladsudvalget har fortjent anerkendelse for de mange forbedringer på legepladsen ved boligområdet.
Men der er ugler i Grønnemosen, og det skyldes en uglekasse fra Fugleviglund Produktionshøjskole.
 
RØST
Og formanden glæder sig også over det nye lokalråd, der fik Lis Meng som formand.
 
Rundkørsel på vej
Under kommunal orientering nævnes bl.a. en mulig rundkørsel ved Bogensevej/Gl. Hovedvej, og den har kommunen bevilget ultimo juni.
 
Kirketårnet
En renovering af kirketårnet er på vej. Projekteringen kan være klar primo 2017, og det egentlige bygningsarbejde kan så komme i 2018 eller 2019.
 
Andre aktiviteter
Sangaftener fra 14./9.
Præmie L’hombre fra 1./9.
Syaftener fra 10. aug.
Badminton fra 1./9.
Rørups gymnastikpiger fra 25. aug.
Nørkle-cafeen mødes hver anden uge i graverhuset.
 
Læs mere på www.rørup.dk
 
H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.