Rørup Nyt jan. 2020

Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening, der har Finn Jørgensen ( 64432321) som formand, mens Ivan Sørensen ( ) redigerer bladet, der udkommer 4 gange årligt.

I 2019 kunne sogneforeningen i særlig grad glæde sig over en ny multibane og en bålhytte – begge i mosen.

Foreningen holder i øvrigt generalforsamling den 25./2. kl. 19.30 – støtteforeningen lige efter samme aften.

Desuden er der nytårskur den 25./1. kl. 14 – 16

RØST (lokalrådet) er helt klar til cykelstiens 1. etape og ser også frem til det nye servicecenter ved rundkørslen, og samtidig håber man på, at der endelig kommer boliger på ”skoletrekanten” ved Bogensevej. RØSTs generalforsamling er 31./3. – se mere på www.røruplokalråd.dk

Borgerhuset kan lejes af medlemmer til fornuftige priser – tlf. 27710419. Se mere på www.rørup.dk

De mange aktiviteter

Badminton på Lærkeskolen – kontakt Tommy tlf. 60701386

Etterup-Grønnemose Vandværk: 30./1. i Borgerhuset (fmd. Henrik Rosengren)

Præmie l’hombre – torsdage kl. 19.30

Fællesspisning 13./3. kl. 18.30 – pris 100 kr. (40303552 el. 64432321)

IT-workshop i ulige uger fra 13./1. – 23./3.

Sangaftener med Lisbeth Nielsen 8./1., 12./2., 11./3. og 8./4. – alle dage kl. 19.30

Rørup Motionskvinder torsdage kl. 17 – 18, start fra 9./1. 2020

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.