Pressemeddelelse fra Aarup Lokalråd, 9. juni 2016

facebook[1]Aarup Lokalråd modtager 55.000 fra Assens Kommunes Bosætningspulje

Aarup Lokalråd, der blev stifter i februar måned i 2016, har siden arbejdet intenst med opstarts procedurer. Herunder udfærdigelse af en ansøgning om tilskud fra Assens Kommunes Innovations- og medborgerskabsudvalg.

Den 8. juni blev det offentliggjort, at Aarup er kommet i betragtning med et tilskud på 55.000 kr., til udfærdigelse og implementering af en markedsføringskampagne for styrkelse af bosætningen i Aarup.
Lokalrådets højeste prioritet er, at medvirke til, at påvirke denne proces, idet det vil skabe muligheden for, at fastholde og udbygge Aarups mange fritidsaktiviteter, kommunale institutioner samt ikke mindst byens aktive handelsliv.

Målsætningen for Aarup Lokalråd er klar. Der skal ydes en ekstraordinær indsats fra Lokalrådets side, som forhåbentlig udmøntes i en årlig nettotilvækst i befolkningstallet på 2% frem til 2020. Dette er måske ikke umiddelbart et særligt højt ambitionsniveau, men set i relation til en tilbagegang i befolkningstallet som helhed i Assens Kommune, vil vi i Aarup være stolte over, at kunne medvirke til en stabil udvikling af denne størrelse.
Ydermere er der tale om en fordobling af væksten i forhold til de seneste år.

Omregnet til antal nyopførte huse, vil den ønskede stigning i befolkningstilvæksten svare til, ikke mindre end, 25 parcelhuse om året, eller 15 nye parcelhuse og 20 børnefamilier der overtager bestående huse i Aarup.
Ambitionsniveauet vil da også være ganske umuligt at indfri, uden hjælp fra Kommunens side.

Begejstringen var stor blandt Aarup Lokalråds medlemmer, da meddelelsen om de 55.000 tilskudskroner nåede Aarup.

Lokalrådets bosætningskampagnen skydes i gang under mottoet:

FLYT TIL AARUP…        DET OPTIMALE VALG….

Dette sker i løbet af eftersommeren, med officiel opstart lørdag den 3. september, hvor der afvikles en gågadeaktivitet i samarbejde med Aarup Handelsstandsforening og byens foreninger.

Aarup Lokalråd
Kjeld Alsholm
Formand
Mobil 40839274

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.