Possementen holder generalforsamling 20./4. i biografen

Aftenens program
I erkendelse af at Possement er en del af den danske grundlov (se foto  ), og at et af foreningens formål er at ”udbrede kendskab til Possementen og dens aktiviteter”…

Så har vi valgt at starte aftenen med en lille introduktion i, hvordan man faktisk laver Possement.

Mens du sidder og nørkler, så gennemgår vi den officielle dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
  • Orientering om bestyrelsens arbejde mm.
  • Gennemgang af bygningens tilstand og forslag til renovering
 1. Regnskab (vedhæftet)
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Behandling af indkomne forslag
  • Forslag til ændringer af vedtægter (vedhæftet)
 1. Valg af
  • 2 bestyrelsesmedlemmer. Jette og Ronja er på valg. Ronja genopstiller ikke.
  • 2 suppleanter. Emmely og Thomas er på valg. Emmely genopstiller ikke.
  • Revisor. Leif Rothe Rasmussen er på valg. Modtager genvalg.
 1. Eventuelt

Efter den officielle dagsorden, vil vi gerne bruge lidt tid på:

 • Stille mere skarpt på, hvilke værksteder vi gerne vil have i Possementen og prioritering af dem
 • Deltagelse i Kulturfesten på Frøbjerg 16. – 19. juni
 • Finde et passende slogan for Possementen
 • Hvilke donationer kan vi bruge, og kender du nogen, der har….!?

Da vi har to ledige pladsen i bestyrelsen, må du gerne overveje, om du har lyst til at deltage i arbejdet.

Possementen giver kaffe, te, vand og småkager.

Vi ses til generalforsamlingen!

På vegne af bestyrelsen
Henrich Svendsen
Possementen

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.