Plan for Bredgade 62 – 64 – 66

På mødet i Assens Kommunes udvalg for Miljø, Teknik og Plan blev der givet grønt lys til at arbejde med byggeskitsen fra boligselskabet Kristiansdal, der kan føre til hele 24 boliger på adresserne Bredgade 62, 64 og 66.

Hele udvalget tilsluttede sig helhedsplanen, der også tilgodeser en bedre forbindelse med Sanggaards Plads – og dermed et bedre bytorv.

Inden endelig godkendelse skal kommunen dog godkende ”skema A og B”. Kommunens tilskud løber op i 3,1 mio. kr.
Detailplanlægningen kan nu gå i gang med udgangspunkt i skitserne.

Skitsetegningerne kan ses på www.assens.dk

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.