Økologisk have på vej

Lørdag den 14. november var ca. 10 personer forsamlet ved Erholm for at drøfte muligheden for en økologisk forsøgshave i et hjørne af parken – lige over for den gamle smedje.

Det var Landsforeningen Praktisk Økologi (www.oekologi.dk), der sammen med godsejer Jan Cederfeld havde indbudt til denne foreløbige drøftelse.

Stedet og omgivelserne
Lige over for den gamle herregårdssmedje ligger der et egnet areal, og det har den flotteste udsigt ned over kanaler, en hvidmalet støbejernsbro og græsmarkerne øst for slottet – med den flotteste natur lige uden for haven. Hans Simonsen, godsejer 1733-1768, nød at kigge ud over disse arealer – og dengang kunne man være så heldig også at se kronvildt – ud over de flotte heste selvfølgelig.

Mulighederne
Der blev drøftet mange ideer ved dette møde. Fx kan de deltagere, der er med ved et senere møde i januar, være med til at lave en ret overordnet plan for arealet, der ellers kan give plads til mange spændende ideer. Der vil blive tale om et frivilligt folkeligt fællesskab, og haven skulle gerne blive et spændende og inspirerende udflugtsmål, hvor der fx kan blive ophængt et par informationstavler om det konkrete projekt og om økologisk dyrkning i almindelighed. Der er selvfølgelig ingen konkrete beslutninger endnu, men masser af ideer blev nævnt af de tilstedeværende.

Foreløbige ideer
Der blev som nævnt ventileret masser af ideer ved det indledende møde, fx bede med krydderurter, højbede, formering og salg af frø, anlæg af gammeldags kålhave, udnyttelse af grønkål om foråret, dyrkning af almindelige grøntsager, flerårige grøntsager, et par frugttræer, bærbuske, måske et par vinplanter, lægeurter, anlæg af kompostbunke osv., men ellers er alt åbent – intet er besluttet endnu. Der er dog mulighed for at få pløjet nogle hundrede kvadratmeter op – og evt. få nogle kvadratmeter indhegnet, så vildtet ikke tager broderparten.

Der er altså mulighed for at vise økologisk dyrkning i praksis – og det er jo også et godt eksempel på både miljø og folkeoplysning, når det er bedst – og forhåbentlig et eksempel på, hvad der kan ske, når de ægte folkelige kræfter ”bliver løsladt”.

Og så ligger stedet godt for besøg udefra og forhåbentlig øget turisme – med 1½ km fra Aarup station og 1½ km fra motorvejen.

Orienterende møde senere
En gang i januar vil der ved Erholm Fødevaremarked blive afholdt et møde med interesserede, men der blev foreløbig udpeget tre kontaktpersoner, som interesserede allerede nu kan melde sig til:

Helle Boesen (Vissenbjerg), tlf. 20306767, mail:

Mikael Elke Lund (dir. i PØ, Praktisk Økologi), tlf. 22182682, mail:

Jan Cederfeld, Erholm, tlf. 40322564 – mail:

På hjemmesiden for Landsforeningen Praktisk Økologi, der har 4.000 medlemmer, kan man gå ind på og holde sig orienteret på flg.: www.merelivihaven.dk/erholm_besoegshave/

Man kan også bare gå ind på www.oekologi.dk og lede efter Erholm Besøgshave netværk (under Fyn).

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.