Nytårsudtalelse fra 5 politikere valgt i 5560 Aarup

Midt i december bragte Aarup.dk en omtale af befolkningsudviklingen i byerne i Assens Kommune.
I følge den statistik er Grønnemose klart førende blandt byerne med mellem 200 og 500 indbyggere
med en vækst på 4,86% i perioden 2006-2014. I samme periode har Aarup haft en vækst på imponerende 14,24%, en fremgang der giver en klar førerposition blandt de mindre byer i hele Region Syddanmark.
Tendenserne glæder mange af de forretningsdrivende i Grønnemose og Aarup, som vi har talt med, og Aarup.dk har også talt de 5 politikere fra postnummer 5560 Aarup.

Spørgsmålene var følgende:
1. Hvordan forholder jeres parti sig til de nævnte befolkningstendenser?
2. Hvad skal der ske med 5560 Aarup fra kommunens side, hvis I bestemmer?
Kræver den positive befolkningsudvikling i Grønnemose og Aarup særlig bevågenhed fra jeres/kommunens side?
Og – skal man også huske de byer, der mister indbyggere?
3. Den 7. sept. 2015 fylder jernbanen 150 år. Er der særlige overvejelser fra kommunens/politikernes side vedr. primært Aarup,
men også Bred, Skalbjerg og Tommerup St.

Fra Venstre svarer de 3 byrådsmedlemmer Dan Gørtz, Lars Kr. Pedersen og Henning Jensen:

Dan Gørtz - Venstre

Dan Gørtz – Venstre

Venstre i Aarup glæder sig over de ovennævnte tal, der underbygger en meget positiv befolkningsudvikling.
Vi ser den som en forlængelse af mange års solidt politisk arbejde i den gamle Aarup Kommune, og dette arbejde er forsøgt videreført i Assens Kommune.

Lars Kristian Pedersen - Venstre

Lars Kristian Pedersen – Venstre

De 3 fra Venstre mener, at den positive udvikling skal understøttes yderligere, idet det er nemmere at fortsætte en succes og at sætte fokus på et område, der er populært over for de indbyggere, der er flyttet eller vil flytte hertil.

Vi skal dog ikke glemme de mange indbyggere med stor anciennitet i området. De skal i høj grad “udnyttes” som ambassadører for lokalområdet, og vi skal arbejde på at finde arealer til nye udstykninger med boliggrunde.

Henning Jensen - Venstre

Henning Jensen – Venstre

Med hensyn til byens 150-års fødselsdag i september 2015 bør der kraftigt overvejes nogle branding-midler fra kommunens side til primært Aarup, men også til de 3 andre stationer i Assens kommune.

De andre 3 byer må også have borgere, der ønsker at bakke op om dette jernbanejubilæum, så på dette område skal vi fremstå som en samlet enhed i den nordlige del af kommunen.

For Socialdemokraterne har Leif Rasmussen svaret følgende:

Leif Rothe Rasmussen - Socialdemokratiet

Leif Rothe Rasmussen – Socialdemokratiet

Det er glædeligt, at der er god befolkningsvækst i Grønnemose og Aarup, og det er meget naturligt med vores beliggenhed ved motorvej og jernbane, men vi har også et godt forretningsliv, der er med til at understøtte befolkningsvæksten.

Hvis Socialdemokraterne kunne bestemme, skulle vi gøre meget for at understøtte befolkningsvæksten. Bl.a. bør der tænkes mere på de unge mennesker. Det kunne fx ske ved at etablere en skaterbane og en basketballbane.

Det har ikke været diskuteret endnu, i hvilket omfang byrådet skal støtte byens og jernbanens jubilæum, men der skal vises klar opbakning, og det er en enestående chance for at markedsføre stationsbyerne.

For Det rad. Venstre udtaler Poul Poulsen følgende:

Poul Poulsen - Radikale Venstre

Poul Poulsen – Radikale Venstre

Såvel Grønnemose som Aarup ligger særdeles godt i forhold til det trafikale, tæt på motorvej og station. Desuden er der gode kultur- og borgerhuse samt et aktivt forenings- og forretningsliv tæt på.
Væksten skal selvfølgelig understøttes ved at sikre attraktive byggegrunde til salg.

Der er i budgettet afsat penge til fortov fra Lindebjerg til stationen samt til etablering af kørestolsrampe ved tunnelen under stationen.
Den ønskede udvidelse af Aarup Fritidscenter med henblik på springgymnaster er ligeledes med i budgettet. Desuden fornemmer Poul Poulsen, at der er en klar politisk vilje til at få anlagt en cykelsti mellem Aarup og Grønnemose. Men det kan tage tid, idet der også kræves statslige midler.

De frivillige kræfter er vigtige både i byer med fremgang, men også i byer med tilbagegang. Disse kræfter skal derfor støttes.
Arbejdet med kommuneplan og planstrategi starter primo 2015, og her er det også vigtigt at få 5560 Aarup med.

Poul P. har endnu ikke hørt om konkrete planer vedr. 150-års jubilæet i september, men han vil selv rejse den vigtige sag.
Det vil blive diskuteret både i miljø- og teknikudvalget og i udvalget for innovation og medborgerskab.
Lokale initiativer vil med stor sandsynlighed kunne støttes af puljer fra de 2 udvalg, og de lokale politikere må også kunne få gjort folketingsmedlemmer og ministre gjort interesserede.

Interviews ved H.W.

Alle 5 folkevalgte fra 5560 Aarup ønsker Aarup.dk’s læsere godt nytår

Det samme gør bestyrelsen i Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.