Nye byggegrunde i vækstbyen Aarup

Informationstavlen ved Eventyrhaven med byggegrundene i baggrunden

Informationstavlen ved Eventyrhaven med byggegrundene i baggrunden

På det seneste byrådsmøde i Assens kommune blev det besluttet at udbyde de nye byggegrunde på Eventyrbakken til salg. For at komme til disse grunde skal man dreje ad Mørkmosehøj ved lægehuset, men man kan også komme ind fra Assensvej.
Med frist den 19. november bliver der udbudt 27 grunde til priser fra mellem 295 kr. og 375 kr. incl. moms og kloak. El, vand, antenne og telefon skal man selv betale oveni. Prisforskellene hænger bl.a. sammen med, at der skal planeres mere på nogle end på andre grunde.
Den største grund er på 1322 kvm. og den mindste er på 894 kvm., og ca. halvdelen er over 1000 kvm. Mere præcise oplysninger om salgsvilkårene kan fås ved henvendelse til eller tlf. 64747362 (Assens Kommune).
Desuden er der sat en informationstavle op ganske tæt på lægehuset. Salget imødeses med stor spænding – ikke mindst af de mange, der har vist forhåndsinteresse.

Informationstavlen ved Solbakken

Informationstavlen ved Solbakken

For god ordens skyld skal det også nævnes, at der stadig er ca. 5 grunde til salg på Solbakken, der ligger i nærheden.Her er der også en informationstavle.

Det fremadstormende medie Aarup.dk hilser det nye tiltag velkomment og har i den forbindelse talt med de 5 byrådsmedlemmer, der er valgt i 5560 Aarup. Det drejer sig om Dan Gørtz (V), Lars Kr. Pedersen (V), Henning Jensen (V), Leif Rasmussen (A) og

Poul Poulsen (B).

Dan Gørtz , Lars Kr. Pedersen  og Henning Jensen fra Venstre

Modlys på Eventyrbakken

Modlys på Eventyrbakken

De 3 medlemmer af Venstre er meget positive over for det nye tiltag, der ligger tæt ved sportshal, skole. Desuden har de udsigt. Når folk i øjeblikket strømmer til Aarup, skyldes det i følge Venstre nærheden ved motorvej, de gode tog- og busforbindelser, naturen, de mange butikker og de gode foreninger.
Venstre mener også, at de mange nye butikker skyldes det varierede butiksmiljø i Bredgade og den positive omtale af byen. På spørgsmålet om, hvor der så skal bygges, når de nye grunde “er revet væk”, nævner Venstre arealet mellem Assensvej og Møllegyden, og derefter skal der tænkes i vestlig retning på begge sider af Ørsbjergvej. Lars Kr. Pedersen nævner også et område ved Kirsebærhaven med plads til 25 – 30 parcelhusgrunde. Partiet fremhæver også den store vækst i byen de senere år, og Dan Gørtz betoner, at Aarup er den mindre by i hele Region Syddanmark, der vokser mest.

Men skal vi så bare læne os tilbage og nyde fremgangen, spørger Aarup.dk?
Absolut ikke, mener de tre V – medlemmer. Vi skal have mere facaderenovering i forretningsgaden. Enkelte bygninger skal måske have
mere end det. Der må også gerne komme flere lejeboliger i centrum, og der kan bygges højere end nu. Der kan også bygges ved den gl. Aarup-hal, og stationsområdet må gerne blive forskønnet.
Samtidig skal vi have mere grønt, en pænere sti langs åen, og vi må også gerne få flere intercityafgange til Odense, Aarhus og Hamborg.

Leif Rasmussen fra Socialdemokratiet

Eventyrbakken ligger lige over Aarupskolen

Eventyrbakken ligger lige over Aarupskolen

Leif Rasmussen fremhæver også den særdeles gode beliggenhed af de nye grunde – tæt på skolen og hallerne, og desuden er der udsigt fra det kuperede område. Og vi skal have den slags grunde, fordi vi ligger fint ved motorvejen, og fordi vi har gode bus- og togforbindelser.
Den aktive handelsstandsforening og den gode lokale handel får flere nye til også at komme hertil – man skal jo være der, hvor kunderne er, siger han.
Han mener ligesom Venstre, at de nye grunde bør ligge mellem Assensvej og Møllegyden, altså mod vest. Generelt er det positivt, at flere kommer hertil. Det gavner hele vejen rundt – handel, skole og foreninger.

Skal der også noget helt nyt til?
Ja, siger Leif Rasmussen, vi skal tænke i at fastholde befolkningen, og måske mangler vi noget for dem, der ikke dyrker traditionel idræt, f.eks. en skateboard-bane og en skøjtebane.

Poul Poulsen fra Det radikale Venstre

Eventyrbakken ligger på en skråning med alle de muligheder det giver

Eventyrbakken ligger på en skråning med alle de muligheder det giver

Poul Poulsen mener som de to andre partier, at nærheden ved skole, dagligvarebutikker, fritidsfaciliteter og trafiklinjer med god betjening gør de nye grunde meget attraktive. I samme retning trækker den fornemme natur, f.eks. Brende Å.
Men hvad er det der trækker folk til?
Det er nærheden ved både Odense og trekantområdet. Og så har byen alt, incl. en lang række specialbutikker samlet i en gade, der ikke er ødelagt af en jernbanelinje.
Desuden har Aarup et godt opland med f.eks. Grønnemose, der er en god pendlerby lige ved motorvejen. Adgangen herfra til Aarup skal dog sikres via en cykelsti og gerne også ved den nye 5-bens-rundkørsel, der giver let adgang til det lokale industriområde ved hovedvej/motorvej. Desuden er der allerede et industriområde ved Bogensevej, men det ville være bedre til boliggrunde.

Hvorfor kommer der 5-6 nye forretninger på få uger?
Fordi der allerede kommer kunder til byen fra et godt opland, og også fordi byen har en lokal bank, der gerne understøtter de nye erhvervsaktiviteter, siger Poul Poulsen.

Hvor skal der udstykkes senere?
Her mener det radikale byrådsmedlem det samme som medlemmerne fra A og V, altså trekanten mellem Assensvej og Møllegyden. Men på lidt længere sigt kunne det skrånende område mod nordvest ved Ørsbjergvej også være interesant.
Han ser positivt på væksten i Aarup, men kan også konstatere tilbagegang i resten af kommunen, og samtidig bliver der flere ældre og færre børn – så der er også en stor udfordring.

Hvordan kan vi leve op til fremgangen?
Der skal en del byrenovering til, og både stationsområdet og en del forretninger må gerne få et løft. Men det gode liv omkring Industrien er et stort plus for by og egn.
Men vi skal nok også overveje introdage, introture og PR-kampagner, slutter Poul Poulsen.

Med grundene på Eventyrbakken får man også en flot udsigt.

Med grundene på Eventyrbakken får man også en flot udsigt.

Artikel og interviews ved H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.