Nye aktiviteter i Café Birkely

Snakke-strikke-hygge kaffeklub: Vi mødes alle ulige uger onsdag kl. 14 til 16 Første gang onsdag den 25.sept.. Alle er velkomne om man vil have håndarbejde med eller ej. Vi laver kaffe og bager kage på skift. Indhold og vilkår for ” klubben” aftales undervejs. Vi slutter med at rydde op og gøre rent efter os. Alle betaler 5 kr. pr. gang til Cafe Birkely’s fællesudgifter. Gerne tilmelding til Dorrit Lene Jørgensen mob 50460695 eller Inge Bünning mob 26579488.

Banko: Hver mandag kl. 14-16. Tilmelding ikke nødvendigt, bare kom og vær med. Første gang medbringes en lille pakke til min. 20 kr..Vi sørger for kaffe, I har selv kop og kage med. Der betales hver gang 5 kr. til kaffe og 5 kr. til Cafe Birkely’s fællesudgifter. Birgit Kaltoft Hansen ,mob 50841975, holder styr på det hele med hjælp fra Bente Madsen.Vi begynder Mandag den 16.sept.

Madklub: Vi mødes hver tirsdag kl. 16-20. Vi laver mad sammen, spiser og hygger og rydder op. Alle – unge og gamle, ja, alle – er velkomne. For maden betales 30 kr. pr gang og 5 kr. til Cafe Birkely’s fællesudgifter. Mille-Marie Find Jensen arrangerer og køber ind sammen med sin hjælper. Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig til Mille-Marie, mob 20457302, mail . Første gang tirsdag den 24.sept.

Tegning, Akvarel og Akryl: Vi mødes hver anden mandag kl.16 – 18. Første gang mandag den 23.sept. Vi tegner,maler og hygger, giver gode råd, men ingen egentlig undervisning. Vi medbringer selv vore rekvisitter og evt. drikkelse og kage. Monica Olesen, mob 60938985 eller mail er tovholder. Gerne tilmelding. Der betales 5 kr. pr gang til Cafe Birkely’s fællesudgifter.

Syng sammen: Vi mødes hver torsdag kl. 14.30 til 16 til fælles sang, fortælling og hygge. Kaffe og kage har vi selv med. Alle er velkomne. Vi betaler 5 kr.pr gang til Cafe Birkely’s fælles udgifter. Hanne Jacobsen, mob.29709008, mail ,og Lone Bang Hansen, mob 51204611, mail er kontaktpersoner. Vi begynder torsdag den 26.sept. .

Enlige mænd spiser sammen: Dette er på plads, Vagn og Poul, begynder på torsdag den 12.sept.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.