Ny direktør ansat i Assens Kommune

Det bliver den 50-årige Michael Bjørn, der 1. august sætter sig i stolen som ny direktør for Social- og Sundhedsområdet.

Det bliver den 50-årige Michael Bjørn, der 1. august sætter sig i stolen som ny direktør for Social- og Sundhedsområdet.
Pressefoto

Det bliver den 50-årige Michael Bjørn, der 1. august sætter sig i stolen som ny direktør for Social- og Sundhedsområdet. Det har Byrådet besluttet på deres møde onsdag den 24. juni. Dermed bliver det også et kendt ansigt, der træder ind i stillingen og i kommunens direktion, da Michael Bjørn i dag er vicedirektør for Social- og Sundhedsområdets omkring 1000 ansatte.

Michael Bjørn har været en del af Assens Kommune siden sammenlægningen i 2007, hvor han startede som ældrechef. Området blev i 2010 udvidet med sundhedsområdet. Michael Bjørn har siden 2014 været vicedirektør for Social- og Sundhedsområdet. I den forbindelse blev ansvarsområdet udvidet med socialområdet. Undervejs har han taget en master i offentlig ledelse.

Michael Bjørn har derfor stor kommunal erfaring, ligesom han har stor og årelang erfaring med ledelse samt betjening af byråd og politikere.

Glad for tilliden
Borgmester Søren Steen Andersen er tilfreds med valget af Michael Bjørn som ny direktør, som han giver følgende skudsmål:

”Michael er valgt ud af et meget stærkt ansøgerfelt, og jeg er derfor sikker på, at vi med ham får en særdeles kompetent direktør med mange års kommunal ledererfaring samt dyb indsigt i fagområdet. Michael kender tilmed organisationen særdeles godt og har gode relationer til både politikere og ansatte, ligesom at han igennem årene har opnået og udbygget et stort netværk blandt borgere, foreninger, råd og øvrige samarbejdspartnere. Samtidig er Michael ekstrem resultat- og udviklingsorienteret.

Søren Steen Andersen lægger ikke skjul på, at det ikke er nemt at være intern ansøger på direktørniveau:

”Ansættelsesudvalget har naturligvis været meget optaget af, om Michael er i stand til at sikre den nødvendige udvikling og forandring, der skal til, for at området er godt rustet til fremtidens opgaver og udfordringer, ligeledes der er brug for tæt styring af økonomien. Dét er vi overbevidste om, at Michael kan.”

Michael Bjørn ser også frem til at skulle starte i sit nye job og tage fat på de mange nye udfordringer og opgaver fra en ny position:

“Jeg er ubeskrivelig glad for den tillid, som Byrådet har vist mig, og ser frem til at sætte mig i spidsen for udviklingen af og arbejdet med kommunens attraktive vision ”Med vilje og hjerte” i det naturlige samarbejde med Byrådet. Dertil glæder jeg mig til samarbejdet med Udvalget og omsætningen af de vedtagne politikker. Jeg ser store Side 2 af 2 potentialer i politikken for det aktive medborgerskab og tror på gode og nye borgernære løsninger i samskabelsen med civilsamfundet.

På tværs af den kommunale organisation, vil der også være muligheder for at udvikle nye strategier for øget rekruttering til Socialog Sundhedsområdet – en opgave, som står højt i min prioritering.”

Michael Bjørn bor sammen med Rikke i Skydebjerg ved Aarup. Han har Rasmus på 15 år. Fritiden bruges bl.a. på musikoplevelser, gåture i den fynske natur, ferier – primært i Italien, og på ledelse som underviser og censor.

Der var 10 ansøgere til stillingen.

Direktørstilling for Uddannelse, Børn og Familie genopslås
En anden ny direktør skulle efter planen også have sat sig i stolen den 1. august for Uddannelse, Børn og Familie. Økonomiudvalget har imidlertid på et ekstraordinært møde onsdag den 24. juni taget ansættelsesudvalgets indstilling om at genopslå stillingen til efterretning. Økonomiudvalget har desuden vedtaget, at kommunaldirektøren på Udvalgets møde i august fremlægger nærmere tidsplan og proces for genopslag af stillingen.

Der var 11 ansøgere til stillingen.

Baggrunden for de to nye direktøransættelser skyldes, at Byrådet i vinter traf beslutning om at dele velfærdsområdet op i to områder med hver sin fagdirektør i forbindelse med, at åremålsansættelsen for den daværende velfærdsdirektør udløb 30. april i år.

Yderligere oplysninger
Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29379065
Kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 23606550
Direktør Michael Bjørn, tlf. 23486613

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.