Ny Børne- og Ungepolitik sætter retningen i Assens Kommune

Byrådet godkendte på aftenens byrådsmøde Assens Kommunes nye Børne- og Ungepolitik: Et godt børne- og ungeliv altid et fælles ansvar. Med et ’ja’ fra Byrådet, er politikken nu klar til at blive omsat til tanker og handlinger til glæde og gavn for børn og unge i Assens Kommune – et spændende arbejde, som formand for Uddannelse, Børn og Familie, Mogens Mulle Johansen, ser frem til:

–  Vi har brug for en ny Børne- og Ungepolitik, fordi den verden børn og unge lever i har ændret sig meget de senere år – både i forhold til den måde de vokser op på, og måden de lærer på i skolen, forklarer Mogens Mulle Johansen og fortsætter:

– Vi står nu med den færdige politik, og det jeg er mest stolt over, er det store engagement og den inddragende proces, som er grundstenen i politikken. Nu glæder jeg mig meget til, at vi skal omsætte den til konkrete handlinger, så børn og unge kan få glæde af den i praksis.

Fokus på fælleskab og nære relationer
Fællesskab og nære relationer spiller en væsentlig rolle i den nye Børne- og Ungepolitik. Politikken er derfor også målrettet forældre, daginstitutioner, skoler og andre voksne, som er vigtige for børnene og de unges liv.

– Børn, unge, forældrebestyrelser, medarbejdere og fagprofessionelle er fra starten blevet inddraget i arbejdet, og det giver rigtig god mening, fordi det er de mennesker, som er tæt på børnene og de unge i hverdagen, forklarer  Mogens Mulle Johansen, og fortsætter:

– Politikken er et politisk værktøj, men fremfor alt skal den bruges i praksis, så den gør en forskel. Muligheden for at indgå i fællesskaber, den nære relation mellem børn og voksne, muligheden for fysisk udfoldelse, også som en del undervisningen, og lysten og modet til at være nysgerrig på verden, er nogle af de fokuspunkter, som politikken rummer, afslutter Mogens Mulle Johansen.

Når politikkens ord skal gøres til konkrete handlinger, vil de mennesker, som er tæt på børnene og de unge fortsat blive inddraget. Assens Kommunes Ungeråd er bl.a. en af de værdifulde sparringspartenere, som har været med i processen fra starten og som også fremadrettet kommer til at spille en vigtig rolle.

 

Ambitioner for den nye børne- og ungepolitik
Den nye Børne- og Ungepolitik understøtter kommunens Vision 2030 – Med vilje og hjerte, som sigter mod, at børn og unge skal lykkes.

Politikken sætter ord på den udvikling,  Assens Kommune ønsker at skabe sammen med børnene og de unge de næste fire år, og den favner muligheder såvel som udfordringer. Der er fokus på sammenhængen i børn og unges hverdage, og der arbejdes med 4 politiske pejlemærker:

  • Tillid, læring og fællesskaber
  • Selvværd, krop og natur
  • Teknologi, dannelse og demokrati
  • Sammenhæng – lokalt og global

Se politikken på: www.assens.dk/bu

Yderligere spørgsmål
Mogens Mulle Johansen, Udvalgsformand for Uddannelse-, Børn- og Familie. tlf.: 29 37 90 58, 

Esben Krægpøth, Vicedirektør Børn, Unge og Uddannelse, tlf.: 64 74 64 46, 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.