Ny behandlingsmetode til unge misbrugere i Assens Kommune

Pr. 1. marts tilbyder Assens Kommune unge med et problematisk forbrug af
rusmidler i alderen 15-25 år en ny type behandling med metoden MOVE.

MOVE-metoden, som Assens Misbrugscenter begynder at bruge den 1. marts, har
vist bemærkelsesværdig god effekt i behandlingen af stofmisbrug blandt unge i
alderen 15 til 25 år. MOVE rusmiddelbehandling er udviklet og afprøvet af Center
for Rusmiddelforskning i samarbejde med Socialstyrelsen og ni kommuner i det
såkaldte Metodeprogram.

Gode resultater med MOVE
Evalueringen af metodeprogrammet viste, at godt 50 procent af de unge, som
MOVE blev afprøvet på, var stoffri ni måneder efter, at de blev indskrevet i
behandlingen. Til sammenligning var 30-36 procent stoffri efter andre
behandlingsforløb. Udover at MOVE fastholder de unge i behandlingen, er andelen
af unge, der begår kriminalitet, faldet. Andelen af unge, der er i uddannelse, er øget
og det samme er trivslen.

På baggrund af de gode resultater understøtter Socialstyrelsen udbredelsen af
MOVE til yderligere 15 kommuner. Her er Assens Kommune sammen med 14 andre
kommuner blevet udvalgt til et 2-årigt projekt. Assens Kommune får støtte til
implementering, kompetenceudvikling og rådgivning under forløbet, som bliver
fulgt tæt af Socialstyrelsen.

I Assens Kommune er omkring 100 unge i alderen 15-25 år i behandling om året, og
som udgangspunkt bliver alle unge med stofmisbrug tilbudt MOVE fra 1. marts
2020.

Charlotte Kjær, udvalgsformand for Social og Sundhed i Assens Kommune, udtaler;
– Jeg har store forventninger til MOVE-metoden. Metoden bygger på god evidens
fra tidligere projekter, som vores kompetente medarbejdere i Misbrugscenteret
kan inspireres af til gavn for borgerne i målgruppen. Samtidig ser jeg MOVE-

metoden, som understøttende for arbejdet med kommunens nye sundhedspolitik,
hvor der er skarpt politisk fokus på de unges trivsel, sunde hverdag og gode vej
frem i livet mod uddannelse og job.

Konstitueret leder af Assens Misbrugscenter Hanne Longhi ser frem til at indføre MOVE;
– Jeg glæder mig rigtig meget til, vi skal i gang med at bruge MOVE. Dels pga. de
bemærkelsesværdige gode resultater MOVE har haft for de unge, der allerede har
gennemført behandlingen, men også fordi metoden giver os et rigtigt godt
effektmålingsredskab til at følge progressionen i behandlingen og den unges
udvikling. Derudover får det dygtige behandlingsteam i Assens Misbrugscenter også
et kompetenceløft, og samarbejdet med Socialstyrelsen er både positivt og
inspirerende.

Hvad er MOVE?
Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en
screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling
over seks måneder. Samtaleteknikkerne er "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den
motiverende samtale".
Desuden indeholder MOVE seks faste elementer:

 • UngMap, som er et redskab til screening af unge, som begynder i
  behandling.
 • På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en
  behandlingsplan med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet.
 • Trivsels- og effektmonitorering (TEM) består af spørgsmål, som
  behandleren stiller den unge ved hver samtale. TEM bliver brugt både som
  samtaleredskab og til at dokumentere effekten af behandlingen.
 • Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale. Behandleren
  og den unge taler om gavekortets betydning for at styrke den unges
  motivation og fastholdelse i behandlingen.
 • Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan
  behandlingen går.
 • Behandleren sender en sms påmindelse før hver samtale.

For yderligere oplysninger kontakt:
Charlotte Kjær, udvalgsformand for Social og Sundhed, Assens Kommune,
29 37 90 53
Gita Teglgaard, proceskoordinator og behandler, Assens Misbrugscenter, Assens
Kommune, 30 45 48 28
Hanne Longhi, konstitueret leder, Assens Misbrugscenter, Assens Kommune,
23 34 42 54 (er p.t. på ferie – træffes 13. februar)

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.