Ny Aarupbog: Grundig, informationsspækket og velillustreret

Nye som gamle Aarup-borgere kan få udbytte af bogen

Af Henning Frandsen

Fire år tog det, fra Evald Andersen og Hans Walmar satte sig for at skrive en ny Aarupbog, til værket forlod trykkeriet. Ja, for Evald Andersen er der tale om et 20 år langt projekt – så længe er det nemlig siden, at han begyndte at indsamle og granske i kilder til stationsbyens historie.

Selv om de to forfattere også har haft andre gøremål, vidner det om en grundighed, som bogen da også emmer af.

Der er ikke mange fyldord på de 314 sider, men derimod et væld af information ikke kun om Aarup, men også om de historiske forudsætninger for byen, som i 2015 kunne fejre sit 150 års jubilæum som stationsby.

Det begyndte med jernbanen
Forfatterne får godt forklaret, at det var anlæggelsen af jernbanestrækningen Nyborg-Middelfart/Strib, som gjorde, at landsbyen, der i ca. 300 år havde bestået af nogle får gårde og huse, i løbet af nogle får årtier kunne vokse til en driftig stationsby med håndværk, industri, handel og andre servicevirksomheder.

Efter tre kapitler om den infrastrukturelle udvikling følger fem kronologisk opdelte kapitler om erhverv og byudvikling, hvorefter det kulturelle liv med skoler, kirker og foreninger bliver behandlet. Så følger afsnit om sundhedsvæsenet og det politiske liv. Den primært tematiske opbygning brydes med et kapitel, hvor fhv. vognmand Sven Jensen fortæller om sin barndom og opvækst. Også andre ældre Aarup-borgeres erindringer inddrages hist og pist, og de er med til at gøre bogen levende for os læsere.

De to forfattere har valgt at stoppe den prmiære fortælling i 1980, dog bliver tråde fulgt op til nutiden, når det handler om eksisterende virksomheder, foreninger med videre.

Erholm
Bogen slutter med en – selvfølgelig grundig – gennemgang af Erholms historie fra 1720 til 2020, nemlig den periode, hvor familien Cederfeld de Simonsen har ejet herregården.

Det er rigtig set, at Aarups historie ikke kan skrives uden at fortælle om Erholm og dens ejeres rolle i byudviklingen. Således har navnlig de to de Simonsener, der stod i spidsen for herregården 1836-1936 spillet en helt afgørende rolle for byens udvikling.

Bogen indeholder mange gentagelser, og det er helt bevidst, sådan at f.eks. forhold på Erholm både står under Erholm-kapitlet og i kapitlerne om erhvervs- og byudvikling. Det er et fornuftigt valg, for med mængden af fakta in mente er det nok de færreste, som vil kunne rumme det hele, hvis de forsøgte at læse bogen fra ende til anden i løbet af nogle få dage. Med andre ord: Bogen er også tænkt som et opslagsværk.

Heldigvis gemmer der sig en række finurlige detaljer på de informationsspækkede sider,  som i afsnittet ”at ride på cykel” side 91.

Her kan man om et cykelløb afholdt i 1895 læse at rytterne ud over jakke, knæbukser og kasket også havde hundepisk og en hundepistol, så de kunne forsvare sig mod løsgående hunde.

Illustrationer
Bogen er velillustreret med især fotos – ikke mindst fra lokalarkivet store skat af billeder fra Aarup gennem tiderne, men også med gamle annoncer, kortudsnit, tabeller og grafer. Fremhæves skal også de 24 blyantstegninger med motiver fra Aarup, som Helge Roslind har lavet – primært på baggrund af gamle fotos.

Aase Beyer Clausen har sin store andel i bogens tilblivelse, dels som redaktør, dels om layouter. Det har været et kæmpearbejde.

De videbegærlige kan glæde sig over en litteraturliste, og endelig bliver værkets værdi som brugsbog øget i kraft af et omfattende stikordsregister.

Sammenfattende skal slås fast, at bogen vil kunne læses med udbytte af tilflyttere, som ikke kendte noget til byen, førend de slog sig ned i byen, som af ham og hende, der har boet i byen det meste eller hele deres liv.

 

Hans Walmar og Evald Andersen:

Aarup 1860-1980. Erholm 1720-2020.

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv 2020. 314 sider. 250 kroner. Kan bl.a. købes hos Schreiners Bog&Ide, Aarup.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.