Niels Jørgen kæmper for patienterne

niels jørgen langkilde til 2012Niels Jørgen Langkilde bor i Vestergade i Aarup, og han er formand for Patientforeningen. Tidligere var han ansat på TV2 og i Folketinget, og han var folketingsmand fra 1994-1998.

Nu bruger han en stor del af sin tid på at arbejde for patienterne i Patientforeningen, der er politisk neutral. Han og foreningen har den opfattelse, at patienten skal være i centrum, og at sundhedssystemet i dag er et rationeringssystem. Niels Jørgen vil derfor af med monopolet og have mere service, men han er klar over, at det er et kontroversielt synspunkt.

Han ønsker derfor, at pengene skal følge patienten og ikke det konkrete sygehus, og det betyder derfor ifølge ham, at et sygehus vil ”tage sig mere sammen”, hvis det kan risikere at blive valgt fra. Han sammenligner her med det brasilianske system, hvor man frit kan vælge et andet sygehus, men den danske ordning skal stadig være skattefinansieret.

niels jørgen langkildeI EU findes der et patientmobilitetsdirektiv, og det betyder, at man kan rejse udenlands og sende regningen til regionen. Men danskerne skal selv betale på privathospitalerne. Med den begrundelse mener Niels Jørgen, at vi skal have et system, der ligner friskoleordningen. Og han fortsætter: ”Ved monopolsystemet er man ligeglad med (kunderne) patienterne – og ingen tør brokke sig, for man skal jo bruge systemet en anden gang”. Man er bange for black-listning og en psykiatrisk diagnose af samme årsag, siger han, og han kender eksempler.

Der er 300 patientforeninger i Danmark, og de fleste er fokuseret på én enkelt sygdom. Niels Jørgen fastholder, at han fokuserer på helheden. Han og foreningen hjælper derfor enkelte patienter, der er kommet i klemme i systemet. Det er dem, der ringer, og de kan få gratis advokatbistand den 1. time og via en advokat, der er specialiseret inden for området.

Et medlemskab koster 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par og 400 kr. for en husstand, og foreningen har ca. 1.000 medlemmer, men vil gerne have flere.

Foreningen bestræber sig bl.a. på at give høringssvar ved ny lovgivning, og der er ingen politikere og læger i foreningsledelsen. Man skal kun have én kasket på ad gangen.

Kontakt til Niels Jørgen Langkilde:

Tlf. 20967000 og mail:

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.