Murermester Ib Hansen – og hans fond

Tilbage i maj måned blev skulpturen “Synergi” på Sanggaards Plads afsløret med stor interesse. Skulpturen blev til med støtte af Murermester Ib Hansens Fond. Men hvem var denne Ib Hansen? Og hvad er det for en fond, der bestyrer hans efterladte formue?

Vi giver her en levnedsbeskrivelse af Ib Hansen og fonden. Levnedsbeskrivelsen er udfærdiget af Jørgen Koch Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv.

Levnedsbeskrivelse Murermester Ib Hansen, Aarup (1922 – 2004)

Ib Hansen – ukendt dato.

Ib Hansen – ukendt dato.

Ib Hansen blev født den 4. maj 1922 i Aarup. Han var søn af banearbejder, senere murermester Lauritz C. Hansen og Agnes Marie Karentine Rasmussen, og han blev deres eneste barn. Skolegangen i Aarup blev afsluttet i 1938 med en præliminæreksamen fra Aarup Realskole. Herefter blev Ib Hansen lærling i faderens murerfirma, og han blev i læretiden to gange tildelt hhv. diplom og 1. præmie fra Teknisk Skole i Aarup for særlig flid og dygtighed. Efter faderens død i 1956 overtog han firmaet som selvstændig murermester og han udførte gennem årene en lang række større og mindre byggeopgaver i byen og omegnen.

Allerede i 1958 udpegede Østifternes Brandforsikring ham som vurderingsmand for Aarup og omegn. I begyndelsen af 1960-erne opnåede han autorisation som kloakmester i Kerte og Skydebjerg Orte Kommune, og i perioden 1971 – 1986 var han af Aarup Kommune udpeget som vurderingsmand. Også hvervet som brandfoged varetog han i en periode. Ib Hansen nød bred respekt og tillid i byen, og det medførte, at han også uden for det faglige område fik tildelt en række tillidshverv. Han var bl.a. i en periode fra 1982 valgt som næstformand i Lokalhistorisk Forening, ligesom han var et mangeårigt medlem af bestyrelsen i Grænseforeningen i Aarup.

 Holmelund 18 som den ser ud i dag. Her boede Ib Hansen hele sit liv


Holmelund 18 som den ser ud i dag. Her boede Ib Hansen hele sit liv

Ib Hansen boede hele livet i forældrenes hus i Holmelund 18, og han forblev ugift og barnløs. Han var et meget hjælpsomt og venligt menneske, men på det private område også lidt sky og indadvendt, og hans bekendtskabskreds var derfor ikke stor. Han havde imidlertid mange interesser, ikke mindst på det kulturelle område. Han læste om kunst og arkitektur og interesserede sig meget for historie og naturen, ligesom han bl.a. tog til Odense for at høre koncerter. Han foretog mange udflugter og rejser i Danmark og Nordeuropa for at pleje disse interesser, og via fotograferingen kan vi på mange områder følge ham i hans færden.

Kombinationen af, at han havde boet i Aarup hele livet, og hans historiske interesser gjorde ham til en skattet medarbejder på Lokalhistorisk Arkiv, hvor han var ekspert i at sted- og tidfæste ukendte fotografier fra byen og omegnen. Han var altid glad for at fortælle om fortiden og havde i det hele taget en fænomenal hukommelse og kunne huske alt om Aarups udvikling over en meget lang periode, ligesom han også samlede på gode anekdoter om livet i byen.

Ib Hansen døde den 14. juni 2004, 82 år gammel og ved fondens uddeling af midler, vil Aarups borgere med taknemmelighed kunne mindes et bysbarn, som tænkte meget på den fortsatte udvikling på det kulturelle område i byen.

Murermester Ib Hansens Fond

Ib Hansen holdt meget af byen og dens omegn og sammen med hans store interesse for det kulturelle område førte det til en beslutning om at testamentere sin formue til en fond: ”Murermester Ib Hansens Fond”, hvis formål skulle være at støtte kulturlivet i Aarup. Han bestemte også, at fondsbestyrelsen skulle sammensættes ved udpegning af medlemmer fra en række institutioner i Aarup, nemlig Aarup Kommunes kulturudvalg, Menighedsrådet, Kulturelt Samråd, Aarup Bibliotek og Aarupskolen.

"Synergi" af  Nils Jørgen Heiden er skænket af Murermester Ib Hansens Fond

“Synergi” af Nils Jørgen Heiden er skænket af Murermester Ib Hansens Fond

Fonden administreres af advokatfirmaet Beck og nuværende medlemmer i bestyrelsen er: Leif Rasmussen fra Assens Kommune, John Madsen fra Aarup Menighedsråd, Winnie Damgaard fra Kulturels Samråd, Michael Poulsen fra Aarup Bibliotek samt Susanne Pedersen fra Aarupskolen. Man kan egentlig ikke søge fonden om midler! Men man er mere end velkommen til at “hviske gode forslag i ørerne” på bestyrelsesmedlemmerne! Fonden støtter konkrete tiltag og ideer, som indfrier fondens formål.

Udover støtte til skulpturen på Sanggaards Plads, er der f. eks. givet støtte til mikrofoner til teatersalen på Aarupskolen, træbeklædning af Aarup Mølle, musikudstyr til Kulturelt Samråd, renovering af Aarup Bio… Også sportsklubberne, Aktive Ældre og mange andre har nydt godt af den kulturelle støtte. Der uddeles mellem 30-60.000 kr. om året, og har du eller din forening brug for lidt økonomisk støtte til en ide, så prøv endelig at kontakte et af medlemmerne i fondsbestyrelsen.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.